NTI Backup NOW! Scheduler

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NTI Backup NOW! Scheduler - NA

Phần mềm NTI Backup NOW! Scheduler

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NTI Backup NOW! Scheduler là phần mềm gì?

NTI Backup NOW! Scheduler là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NTI Backup NOW! Scheduler là Version NA (cập nhật NA)

NTI Backup Now Scheduler là một chức năng của NTI Backup Now cho phép bạn chọn khi nào và mức độ thường xuyên bạn sẽ thực hiện các hoạt động dự phòng cho hệ thống máy tính của bạn. NTI Backup Now cho phép bạn sao lưu và khôi phục thư mục của bạn, các file và dữ liệu khác trên máy tính Windows của bạn. Các tính năng mới cho phiên bản 5.5 bao gồm tăng cường hiệu suất sao lưu, sao lưu ảnh ổ đĩa cộng dồn để cho phép hệ thống hoàn chỉnh phục hồi và sao lưu, VSS [Volume Shadow Copy Service] hỗ trợ cho phép bạn sao lưu các tập tin mở trong khi chương trình đang chạy, các lĩnh vực mô tả tùy biến cho việc sao lưu của bạn chẳng hạn như tại sao và khi bạn tạo ra nó, hình ảnh khả năng khởi động phục hồi trong đĩa DVD hoặc đĩa CD và các điểm khôi phục để cho bạn đi đến một điểm cụ thể trong thời gian cho các công trình chương trình phục hồi purposes.The trên Pentium 90 hoặc cao hơn CPU và máy tính IBM với tối thiểu 256MB RAM , 40MB không gian đĩa hoặc 290MB miễn phí cho phiên bản tiên tiến và NTI hỗ trợ đĩa DVD hoặc CD ghi. Nó được hỗ trợ trên Windows 7, Windows Server 2008 RC2, Windows Small Business Server SBS 2008, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows 2000 và Windows Vista. Bạn cần truy cập quản trị để cài đặt và vận hành chương trình.

What is NTI Backup NOW! Scheduler?

NTI Backup Now Scheduler is a function of NTI Backup Now that lets you choose when and how often you will perform backup operations for your computer system. NTI Backup Now lets you back up and restore your folders, files and other data on your Windows computer. New features for version 5.5 include enhanced backup performance, incremental drive image backup to enable complete system restore and backup, VSS [Volume Shadow Copy Service] support that lets you back up open files while the program is running, customized description fields for your backup task such as why and when you created it, bootable image restore in DVD or CD and restore points to let you go to a particular point in time for restoration purposes.The program works on Pentium 90 or higher CPU and IBM computer with 256MB minimum of RAM, 40MB free disk space or 290MB for advanced edition and NTI-supported DVD or CD recorder. It is supported on Windows 7, Windows Server 2008 RC2, Windows Small Business Server SBS 2008, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows 2000 and Windows Vista. You need administrator access to install and operate the program.

Các loại file được mở bởi NTI Backup NOW! Scheduler

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NTI Backup NOW! Scheduler có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NTI Backup NOW! Scheduler

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *