Nuke

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Nuke - NA

Phần mềm Nuke

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Nuke là phần mềm gì?

Nuke là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Nuke là Version NA (cập nhật NA)

NUKE là một thợ sắp chữ chuyên nghiệp nổi tiếng dành cho các hệ thống Windows, Mac và Linux. Nổi tiếng trong ngành công nghiệp sau xử lý video cho việc sử dụng nó trong Avatar, King Kong, Tron: Legacy, The Hobbit và Black Swan, nó sử dụng một cấu trúc nút, hỗ trợ hợp tác dự án, có một giao diện lập trình ứng dụng Python-based, và làm cho việc sử dụng tăng tốc GPU cho năng suất tăng cường thông qua việc giảm thời gian chờ đợi cho các hoạt động. Quy trình làm việc trên số tiền thu được phần mềm trên nhiều kênh khác nhau, mà làm cho việc quản lý dữ liệu dễ dàng hơn cho người dùng. Không gian làm việc là ba chiều và các công cụ rendering là scanline-based. Người dùng có thể làm việc với 32-bit float cho màu sắc, nhận hỗ trợ cho quan điểm thống nhất của cả lập thể (ba chiều) các tập tin khi họ không muốn tách riêng hai hình ảnh tạo thành hình ảnh, thể thao một hệ thống mã nguồn mở cho màu sắc quản lý cho phép người sử dụng để giữ cho bảng màu trên hơn hai tiện ích, và nhiều hơn nữa. Chương trình này cũng có một chiều sâu và thiết lập đầy đủ các tài liệu trợ giúp cho người dùng mới. Tuy nhiên, các tài liệu này không được đóng gói trực tiếp vào phần mềm, nhưng thay vì có liên quan đến nó. Do đó, người dùng cần hỗ trợ sẽ phải trực tuyến nếu họ muốn truy cập các tập tin trợ giúp.

What is Nuke?

NUKE is a well-known professional compositor available for Windows, Mac and Linux systems. Famous in the video post-processing industry for its use in Avatar, King Kong, Tron: Legacy, The Hobbit and Black Swan, it employs a nodal structure, supports collaborative projects, has a Python-based application programming interface, and makes use of GPU acceleration for enhanced productivity through reduced wait times for operations. Workflow on the software proceeds on multiple channels, which makes managing data easier for the user. The workspace is three-dimensional and the rendering engine is scanline-based. Users can work with 32-bit float for color, get support for unified views of even stereoscopic (three-dimensional) files when they do not want to separate the two visuals making up the image, sports an open source system for managing colors that allows users to keep color palettes across more than two utilities, and more. The program also has an in-depth and exhaustive set of Help documents for new users. However, these documents are not bundled directly into the software, but rather are linked to it. Hence, users who need assistance will have to be online if they want to access the Help files.

Các loại file được mở bởi Nuke

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Nuke có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NKNKPLE

Download Nuke

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *