NuSphere PhpED

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NuSphere PhpED - NA

Phần mềm NuSphere PhpED

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NuSphere PhpED là phần mềm gì?

NuSphere PhpED là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NuSphere PhpED là Version NA (cập nhật NA)

PhpED là một môi trường phát triển tích hợp thương mại. Nó là dành cho PHP, Javascript, HTML, CSS, XML, và XHTML. PhpED được phát triển bởi Công ty Cổ phần NuSphere. PhpED có một sự kết hợp của một trình soạn thảo mã, một trình gỡ lỗi, và khả năng triển khai. Nó đi kèm với một màu sắc được xác định trước cho mỗi ngôn ngữ mã hóa. Những màu sắc có thể được thiết lập cho các không gian màu trắng, dây, nhận xét và số. Nó cũng có thể được sử dụng cho các thẻ HTML. PhpED có thể tìm thấy cú pháp và lỗi logic trong mã.

What is NuSphere PhpED?

PhpED is a commercial integrated development environment. It is for PHP, JavaScript, HTML, CSS, XML, and XHTML. PhpED is developed by NuSphere Corporation. PhpED has a combination of a code editor, a debugger, and deployment abilities. It comes with a predefined color scheme for each coding language. These colors can be set for white spaces, strings, comments, and numbers. It can also be used for HTML tags. PhpEd can find syntax and logic errors in code.

Các loại file được mở bởi NuSphere PhpED

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NuSphere PhpED có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CSSPHPPHP4PHP5PPJPPWTPL

Download NuSphere PhpED

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *