Octoshape add-in for Adobe Flash Player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Octoshape add-in for Adobe Flash Player - NA

Phần mềm Octoshape add-in for Adobe Flash Player

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Octoshape add-in for Adobe Flash Player là phần mềm gì?

Octoshape add-in for Adobe Flash Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Octoshape add-in for Adobe Flash Player là Version NA (cập nhật NA)

Octoshape là một addon cho Adobe Flash Player và Microsoft Silverlight (hai công nghệ cạnh tranh mà cung cấp nội dung phong phú tương tự trên Internet) mà chủ yếu tăng cường hiệu quả hoạt động của các công nghệ tương tự. Giao thức này được coi là một lựa chọn rất hấp dẫn cho trang web cung cấp video và âm thanh theo yêu cầu, chẳng hạn như các trang web tin tức (như CNN) đòi hỏi Octoshape add-on, như Octoshape thường làm giảm thời gian khởi động và trình chiếu một đoạn video sử dụng giao thức này rất nhiều cải thiện tốc độ của nó. Giảm thiểu này là “đệm” thời gian tải là phổ biến trong hầu hết các máy chơi video trực tuyến, đặc biệt là từ các máy chủ phục vụ rất nhiều triệu giao thông độc đáo mỗi giây. Công nghệ đằng sau Octoshape là một cách ít hơn người đứng đầu của hầu hết người dùng, nhưng do nhu cầu giao hàng nhanh hơn nội dung ngày càng trở nên rõ rệt hơn trong xã hội phát triển nhanh hiện nay, Octoshape lấp đầy vai trò này bằng cách sử dụng một gói UDP được tối ưu hóa thiết kế đặc biệt với đàn hồi khôi phục lỗi. Không giống như hầu hết các dòng video được dựa trên giao thức TCP hoặc HTTP gói, UDP là nhanh hơn và không phụ thuộc vào vấn đề khoảng cách mà thường đặc trưng cho các kết nối TCP. Điều này làm giảm đáng kể các vấn đề độ trễ và khả năng mất gói tin, mà có nghĩa là nhanh hơn và chất lượng cao hơn streaming.

What is Octoshape add-in for Adobe Flash Player?

Octoshape is an addon for Adobe Flash Player and Microsoft Silverlight (two competing technologies that deliver similar rich content across the Internet) that essentially enhances the performance of these same technologies. This protocol is widely considered a very attractive option for websites that deliver video and audio on demand, such as news sites (like CNN) that require the Octoshape add-on, as Octoshape typically reduces startup time and that streaming a video using this protocol greatly improves its speed. This minimizes the “buffering” load times which are prevalent in most streaming video players, especially from servers that serve a lot of millions of unique traffic every second. The technology behind Octoshape is a little way over the head of most users, but as demand for faster delivery of content is becoming more and more pronounced in today’s fast-paced society, Octoshape fills this role by using an optimized UDP packet specially designed with resilient error recovery. Unlike most video streams that are based on TCP or HTTP packets, UDP is faster and is not subject to distance problems that generally characterize TCP connections. This considerably lessens latency issues and chances of packet loss, which means faster and higher-quality streaming.

Các loại file được mở bởi Octoshape add-in for Adobe Flash Player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Octoshape add-in for Adobe Flash Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Octoshape add-in for Adobe Flash Player

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *