Octoshape Streaming Services

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Octoshape Streaming Services - NA

Phần mềm Octoshape Streaming Services

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Octoshape Streaming Services là phần mềm gì?

Octoshape Streaming Services là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Octoshape Streaming Services là Version NA (cập nhật NA)

Octoshape Streaming Dịch vụ cung cấp một cách độc đáo và thuận tiện nghe âm thanh hay xem video. Dịch vụ khác nhau từ hoàn chỉnh trực tiếp Audio và Video Streaming để chỉ Video on Demand Streaming, và Infinite Uplink Point để Point Đóng góp System.Live Audio và Video Streaming với Octoshape được tạo ra để thúc đẩy cơ sở hạ tầng ngay lập tức và thời gian thực khả năng mở rộng để cung cấp chất lượng cao về kinh nghiệm truyền hình trực tiếp từ web. Đây Mời truyền video và audio trực tuyến với bất kỳ khán giả từ bất cứ nơi nào trên toàn cầu. Nó hỗ trợ các định dạng tập tin video lớn và tiêu chuẩn mà tất cả đều tương thích với các máy tính Windows máy tính để bàn, Mac, Linux, Android và iOS đêm trước các thiết bị hỗ trợ. Mục tiêu chính của loại hình dịch vụ này mang lại TV Scale, truyền hình Kinh tế, và chất lượng truyền hình để các Web.Video Wide Thế giới về yêu cầu trực tuyến cung cấp những điều tương tự như Live Audio và Video Streaming với Octoshape. Nó hỗ trợ các định dạng video tương tự, mô hình lưu trữ mạng và kéo model.Infinite Uplink điểm đến điểm đóng góp hệ thống là phân phối cho các video trên toàn cầu thông qua Internet. Nó thay thế cần phải cài đặt các vệ tinh mà chủ yếu là đắt hoặc video chất xơ.

What is Octoshape Streaming Services?

Octoshape Streaming Services offers a unique and convenient way of listening to audios or watching to videos. Services differ from complete Live Audio and Video Streaming to only Video on Demand Streaming, and Infinite Uplink Point to Point Contribution System.Live Audio and Video Streaming with Octoshape is created to promote instant infrastructure and real-time scalability to provide high quality of TV experience straight from the web. This offers live video and audio streaming to any audience from anywhere around the globe. It supports major and standard video file formats which are all compatible with Windows desktop computers, Mac, Linux, Android, and eve iOS powered devices. The main goal of this kind of service brings TV Scale, TV Economics, and TV Quality to the World Wide Web.Video on Demand Streaming offers the same thing as Live Audio and Video Streaming with Octoshape. It supports the same video formats, network storage model and pull model.Infinite Uplink Point to Point Contribution System is for the distribution of videos across the globe via the Internet. It replaces the need to install satellites which are mostly expensive or video fiber.

Các loại file được mở bởi Octoshape Streaming Services

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Octoshape Streaming Services có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Octoshape Streaming Services

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *