odf-converter-integrator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download odf-converter-integrator - NA

Phần mềm odf-converter-integrator

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

odf-converter-integrator là phần mềm gì?

odf-converter-integrator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của odf-converter-integrator là Version NA (cập nhật NA)

Các ODF Chuyển đổi tích hợp là một cách để mở Microsoft tập tin Office 2007 với một chuyển đổi trên bất kỳ hệ thống Linux hoặc Windows trong bất kỳ OpenOffice.org. Chương trình này sử dụng một mã ODF-chuyển đổi, giúp chuyển đổi giữa Office Open XML và OpenDocument. Nó được đóng gói bởi Novell và tích hợp nó vào hệ điều hành. Điều này có nghĩa rằng khi người dùng nhấp vào một .docx / .xslx / .pptx tập tin trên một trang web trong một tập tin đính kèm email đến máy tính để bàn, bộ chuyển đổi tích hợp chuyển đổi các tập tin vào một .odt / .ods / Co.op và sau đó sẽ tự động mở các tài liệu mới trong OpenOffice.org, văn phòng Star, Abiword, KWord, Gnumeric, Microsoft Office 2003, hoặc bất cứ điều gì là mặc định của họ ODF editor.The ODF chuyển đổi tích hợp là một keo nhỏ để khắc phục những hạn chế lồng ghép các bộ chuyển đổi Novell ODF, mà có thể không tích hợp vào hầu hết các phiên bản của OpenOffice.org (ví dụ như phiên bản vani Sun Microsystems, Fedora, OxygenOffice, và những người khác.) OpenOffice.org mặc định định dạng file là định dạng OpenDocument, một tiêu chuẩn ISO / IEC, có nguồn gốc với OpenOffice.org. Nó cũng có thể đọc một loạt các định dạng tập tin khác, trong đó đặc biệt chú ý đến những từ Microsoft Office.

What is odf-converter-integrator?

The ODF Converter Integrator is a way to open Microsoft Office 2007 files with a conversion on any Linux or Windows system in any OpenOffice.org. This program uses an ODF-converter code, which converts between Office Open XML and OpenDocument. It is packaged by Novell and integrates it into the operating system. This means that when the user clicks on a .docx/.xslx/.pptx file on a web page in an email attachment to the desktop, the converter integrator converts the file into an .odt/.ODs/.op and then automatically opens the new document in OpenOffice.org, Star Office, Abiword, KWord, Gnumeric, Microsoft Office 2003, or whatever is their default ODF editor.The ODF Converter Integrator is a little glue to overcome the integration limitation of the Novell ODF converter, which cannot integrate into most editions of OpenOffice.org (such as the vanilla Sun Microsystems edition, Fedora, OxygenOffice, and others.) OpenOffice.org default file format was the OpenDocument Format, an ISO/IEC standard, which originated with OpenOffice.org. It could also read a wide variety of other file formats, with particular attention to those from Microsoft Office.

Các loại file được mở bởi odf-converter-integrator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm odf-converter-integrator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DOCMDOCXDOTMDOTXPOTMPOTXPPSMPPSXPPTMPPTXXLSMXLSXXLTMXLTX

Download odf-converter-integrator

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *