OfferBox

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OfferBox - NA

Phần mềm OfferBox

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OfferBox là phần mềm gì?

OfferBox là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OfferBox là Version NA (cập nhật NA)

Offerbox, tuyên bố chính nó như là một trợ lý mua sắm mang tính cách mạng, là một trang web và dịch vụ trực tuyến trong đó cung cấp giảm giá và khuyến để mua sắm trực tuyến, đem lại cho họ tiết kiệm rất lớn khi mua sắm cho các hạng mục hoặc giao dịch và các gói mà Offerbox Mời như một phần của quan hệ đối tác với hàng ngàn các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp. Nhược điểm lớn nhất đối với Offerbox, tuy nhiên, là nó chỉ được giới hạn trong ba quốc gia và tất cả trong số họ ở châu Âu - Tây Ban Nha, Pháp và Ý, với Brazil đến sớm và ngoài nước đầu tiên của châu Âu để có được dịch vụ Offerbox của. Cho đến nay, tuy nhiên, Offerbox đã khoe khoang trên 5 triệu giao dịch độc đáo thông qua trang web của mình. Offerbox cũng cung cấp một plugin trình duyệt web miễn phí cùng tên, tạo điều kiện cho quá trình mua sắm trực tuyến. Plugin Offerbox phân tích những từ khóa mà người dùng nhập, hoặc các từ khóa trình bày trong một trang web, và làm nổi bật chúng cho người sử dụng và tạo ra một danh sách các mục khuyến cáo hoặc liên quan tương ứng với những từ khóa - tất cả các thời gian mà không gửi thông tin cá nhân thông qua Internet. Những tuyên bố ứng dụng Offerbox mà họ sử dụng technology.However nhắm mục tiêu sáng tạo của riêng mình, vì nó là một trình duyệt add-on, hầu hết các anti-virus và phần mềm bảo mật có thể đưa ra một dương tính giả về Offerbox. Offerbox tuy nhiên đảm bảo rằng phần mềm không phải là một lỗ hổng bảo mật và không thể nhầm lẫn sự riêng tư; nó đòi hỏi không có hình thức đăng ký có thể được gửi qua hoặc bị tổn thương trong một mạng. Nó có thể dễ dàng được gỡ bỏ và loại bỏ trong trường hợp như vậy mà người dùng không muốn sử dụng nó nữa.

What is OfferBox?

Offerbox, proclaiming itself as a revolutionary shopping assistant, is a website and online service in one that provides discounts and offers to online shoppers, giving them huge savings when they shop for items or deals and packages that Offerbox offers as part of their partnership with thousands of retailers and vendors. The biggest downside to Offerbox, however, is that it is only confined to three countries and all of them in Europe - Spain, France, and Italy, with Brazil coming soon and the first country outside of Europe to get Offerbox's services. To date, however, Offerbox has boasted over 5 million unique transactions through its website. Offerbox also offers a free web browser plugin of the same name, facilitating the online shopping process. The Offerbox plugin analyzes the keywords that the user types, or the keywords present in a webpage, and highlight them for the user and generate a list of recommended or related items pertinent to those keywords - all the while without sending private information through the Internet. The Offerbox application claims that they use their own innovative targeting technology.However, since it’s a browser add-on, most anti-virus and security software may give out a false positive regarding Offerbox. Offerbox however assures that the software is not a security hole and is not privacy intrusive; it requires no form of registration that could be sent through or compromised in a network. It can easily be uninstalled and removed in such case that the users do not wish to use it any longer.

Các loại file được mở bởi OfferBox

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OfferBox có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OfferBox

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *