OkMap

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OkMap - NA

Phần mềm OkMap

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OkMap là phần mềm gì?

OkMap là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OkMap là Version NA (cập nhật NA)

OkMap là một giải pháp toàn diện để lập bản đồ GPS và điều hướng: chỉ cần đặt, chương trình có thể tạo ra, mở, chỉnh sửa và lưu các bản đồ. khả năng tạo bản đồ phần mềm bao gồm 2 loại bản đồ, đó sẽ là bản đồ raster và bản đồ vector. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai, và sau đó tiến hành bằng cách sử dụng các công cụ vẽ bản đồ rộng lớn của chương trình. Nó có một thuật sĩ để hướng dẫn người sử dụng cùng trong bản đồ process.Besides này tạo ra, nó cũng có thể hoạt động như một người xem, có thể nhập khẩu và raster mở, vector và các loại bản đồ lai. Nó có thể bản đồ raster 3D thậm chí mở. Bên cạnh đó, nó cho phép người dùng thực hiện các chú thích trên bản đồ mở bằng cách sử dụng các phần mềm, từ thẻ để bình luận. Nó có thể hiển thị và quản lý dữ liệu GPX too.The chương trình là khả năng giao tiếp cũng như với hầu hết các thiết bị GPS, có thể được sử dụng như là nguồn cho các bản đồ hoặc dữ liệu. Nó có tính năng điều hướng, khả năng hiển thị lưới, và khả năng hiển thị dữ liệu độ cao / độ cao. Người dùng cũng có thể tích hợp nó với các dịch vụ bản đồ của Google. Nó đi kèm trong hơn 7 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh và sử dụng các tính năng điều hướng của nó với bất kỳ tiện ích GPS hỗ trợ NMEA 0183 đặc điểm kỹ thuật.

What is OkMap?

OkMap is a comprehensive solution for GPS mapping and navigation: simply put, the program can create, open, edit and save maps. The software’s map creation abilities cover 2 map types, which would be the raster map and the vector map. The user can select from between the two, and then proceed by using the program’s extensive map drawing tools. It has a wizard to guide the user along in this process.Besides map creation, it can also act as a viewer, being able to import and open raster, vector and hybrid map types. It can even open 3D raster maps. Furthermore, it allows users to make annotations on maps opened using the software, from tags to comments. It can display and manage GPX data too.The program is able to communicate as well with most GPS devices, which can be used as sources for maps or data. It has navigation features, grid display capabilities, and the ability to show altitude/elevation data. Users can also integrate it with Google’s map services. It comes in more than 7 languages, including English and uses its navigational features with any GPS gadget that supports the NMEA 0183 specification.

Các loại file được mở bởi OkMap

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OkMap có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) GPXOKM

Download OkMap

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *