Open Watcom

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Open Watcom - NA

Phần mềm Open Watcom

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Open Watcom là phần mềm gì?

Open Watcom là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Open Watcom là Version NA (cập nhật NA)

Open Watcom là một dự án của cộng đồng mã nguồn mở để duy trì và tăng cường Watcom C, C ++ và trình biên dịch chéo Frotran và các công cụ. Và giấy phép mã nguồn mở từ Sybase cho phép sử dụng thương mại và phi thương mại tự do của Open Watcom. Open Watcom là một người chuyên nghiệp, tối ưu hóa và đa nền tảng C và C ++, với một bộ đầy đủ các công cụ phát triển. Open Watcom là miễn phí. Open Watcom là cross-platform. Người dùng có thể chạy nó, trong số các loại nền tảng, trên cả Windows và Linux. Ông cũng có thể xây dựng các chương trình với nó cho các nền tảng khác nhau, bằng cách sử dụng mối liên kết một đơn platform.Open Watcom của, WLink, có thể sản xuất binaries phẳng bằng cách sử dụng tùy chọn dòng lệnh hoặc một kịch bản mối liên kết. Các tùy chọn này không được tốt như các tài liệu, nhưng một trong những bảo trì của nó giúp trong việc đưa cùng các kịch bản mối liên kết. mối liên kết này không bao gồm các lớp BSS trong nhị phân, bởi vì nó là dữ liệu chưa được khởi tạo nào và sẽ chỉ làm tăng thêm kích thước cần thiết để nhị phân kết quả.

What is Open Watcom?

Open Watcom is a project of the open source community to maintain and enhance the Watcom C, C++ and Frotran cross compilers and tools. And Open Source license from Sybase allows free commercial and non-commercial use of Open Watcom. Open Watcom is a professional, optimizing and multi-platform C and C++ compiler, with a comprehensive suite of development tools. Open Watcom is free. Open Watcom is cross-platform. The user can run it, among other types of platform, on both Windows and Linux. He can also build programs with it for different platforms, by using a single platform.Open Watcom’s linker, WLink, can produce flat binaries by using command line options or a linker script. These options aren’t well-documented, but one of its maintainers helped in putting together these linker scripts. This linker does not include the BSS class in the binary, because it is uninitialized data anyway and will only add unnecessary size to the resulting binary.

Các loại file được mở bởi Open Watcom

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Open Watcom có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AWKCCPPCXXDEFDLGFFIFORHHPPHXXINLMAKMIFMKRCRESRHWPJ

Download Open Watcom

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *