Open Workbench

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Open Workbench - NA

Phần mềm Open Workbench

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Open Workbench là phần mềm gì?

Open Workbench là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Open Workbench là Version NA (cập nhật NA)

Đã giải quyết Workbench là một chương trình được phát triển bởi Niku (sau này CA Technologies) để phục vụ như là một thay thế miễn phí cho phần mềm dự án của Microsoft. Trong khi hai chương trình có rất nhiều điểm chung, đã có một số khác biệt giữa hai người. Ví dụ, Workbench lịch là công việc dựa trên như trái ngược với lịch trình thời gian dựa trên Microsoft Project của. Mặc dù mục đích phát triển của nó về làm Workbench phục vụ như là sự thay thế cho Microsoft Project, nó không được thiết kế để hoàn toàn tương thích với các tập tin của cơ quan này. Nói cách khác, nó có thể không mở các tập tin sử dụng định dạng gốc các chương trình của Microsoft. Hai chương trình có định dạng tập tin khác mà họ có thể cả hai mở, tuy nhiên, do đó, những được thường được sử dụng để đạt được chuyển giao thông tin qua hai ứng dụng quản lý dự án. Đã giải quyết Workbench là một chương trình mã nguồn mở, giống như nhiều lựa chọn thay thế miễn phí khác cho các ứng dụng cao cấp. Nó cũng đã được phát triển đủ dài để đạt được trạng thái tương thích với Windows 7: hệ điều hành khác mà nó có thể chạy được Windows Vista, Windows XP, và Windows 2000. Nó đã không được phát triển để tương thích với các hệ điều hành khác và cũng có thể yêu cầu lắp đặt một module cụ thể nếu người dùng muốn để cho nó truy cập cơ sở dữ liệu.

What is Open Workbench?

Open Workbench was a program developed by Niku (later CA Technologies) to serve as a free substitute for Microsoft’s Project software. While the two programs had a lot in common, there were some differences between the two. For example, Workbench scheduling was work-based as opposed to Microsoft Project’s duration-based scheduling. Despite its developer’s intention of making Workbench serve as the alternative to Microsoft Project, it was not designed to be fully compatible with the latter’s files. In other words, it could not open files using the Microsoft program’s native format. The two programs had other file formats they could both open, however, so these were generally used for achieving transfers of information across the two project management applications. Open Workbench was an open-source program, like many other free alternatives to premium applications. It was also developed long enough to reach compatibility status with Windows 7: other operating systems on which it could run were Windows Vista, Windows XP, and Windows 2000. It was not developed for compatibility with other operating systems and also required the installation of a particular module if the user wanted to give it database access.

Các loại file được mở bởi Open Workbench

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Open Workbench có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RMP

Download Open Workbench

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *