OpenLyrics

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenLyrics - NA

Phần mềm OpenLyrics

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenLyrics là phần mềm gì?

OpenLyrics là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenLyrics là Version NA (cập nhật NA)

OpenLyrics là một mở chuẩn XML miễn phí được sử dụng cho các bài hát thờ phượng Kitô giáo. Mục tiêu OpenLyrics’ là để cung cấp một định dạng bài hát cho khả năng tương tác giữa các ứng dụng. Định dạng nên ứng dụng độc lập, cũng như hệ điều hành độc lập. Sau khi lên kế hoạch cho các định dạng OpenLyrics, nó đã quyết định rằng lời bài hát OpenLyrics nên càng cởi mở và bao gồm càng tốt, do đó mã nguồn mở khác và các dự án trình bày độc quyền có thể sử dụng định dạng mới này là tốt. Nó cũng đã quyết định rằng OpenLyrics sẽ được thực hiện trong một định dạng XML. XML là một tiêu chuẩn thành lập với rất nhiều sự ủng hộ vững chắc trong nhiều ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra còn có rất nhiều thư viện XML để thao tác với XML. thiết kế hiện hành OpenLyrics’ được dựa trên định dạng dữ liệu OpenSong, cùng với một số tính năng đã được đề xuất bởi người dùng, bao gồm cả khả năng sử dụng ngôn ngữ khác nhau trong một bài hát. Định dạng OpenLyrics cũng hỗ trợ chú thích trong lời bài hát. Những đánh giá này rất hữu ích cho việc thêm thông tin không nhìn thấy được. Nhận xét thường được xác định bởi các thẻ nhận xét. OpenLyrics hỗ trợ bản dịch của câu bằng cách thêm một thuộc tính để thẻ.

What is OpenLyrics?

OpenLyrics is a free open XML standard that is used for Christian worship songs. OpenLyrics’ goal is to provide a song format for interoperability between applications. The format should be application-independent, as well as operating system independent. After planning the OpenLyrics format, it was decided that the OpenLyrics lyrics should be as open and as inclusive as possible, so that other open source and proprietary presentation projects could use this new format as well. It was also decided that OpenLyrics would be made in an XML format. XML is an established standard with a lot of solid support in many programming languages. There are also lots of XML libraries for manipulating XML. The OpenLyrics’ current design was based on the OpenSong data format, along with some features that were suggested by users, including the ability to use different languages in a song. The OpenLyrics format also supports comments within the lyrics. These comments are useful for adding non-visible information. Comments are usually defined by the comment tag. OpenLyrics supports the translation of verses by adding an attribute to tags.

Các loại file được mở bởi OpenLyrics

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenLyrics có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OpenLyrics

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *