OpenMPT / ModPlug Tracker

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenMPT / ModPlug Tracker - NA

Phần mềm OpenMPT / ModPlug Tracker

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenMPT / ModPlug Tracker là phần mềm gì?

OpenMPT / ModPlug Tracker là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenMPT / ModPlug Tracker là Version NA (cập nhật NA)

Phát triển bởi Olivier năm 1997, Lapicque OpenMPT (trước đây gọi là ModPlug Tracker) là một phần mềm được sử dụng để theo dõi Windows. OpenMPT là một phần mềm miễn phí và cũng có khả năng cho phép người dùng tạo ra, phát lại và tùy chỉnh chuỗi các lựa chọn âm nhạc bằng máy tính hoặc bất kỳ thiết bị ngoại vi gắn liền với nó. Phần mềm này hỗ trợ bất kỳ loại hình dạng được sử dụng để tạo, lưu và phát nhạc. Nó được trang bị với các tính năng như hỗ trợ ASIO và một plug-in được gọi là VST. Nó cũng có khả năng hỗ trợ DirectX âm thanh. Sử dụng phần mềm không yêu cầu bất kỳ cài đặt vì nó là hoàn toàn di động. Cách bố trí bàn phím cũng có thể được cấu hình để cho các công việc sử dụng thoải mái hơn khi sử dụng chương trình. Nó cũng được trang bị với các bản đồ chính Tracking nhanh cũng như Impluse Tracker. Nó có một loạt các chỉnh sửa tính năng như theo thẻ layouting, việc sử dụng hai chế độ biên tập khác nhau và sử dụng nhiều interface.It tài liệu được duy trì bởi một đội ngũ phát triển và cũng đang được tiếp tục phát triển bằng cách sử dụng C ++ ngôn ngữ kịch bản và các phần mềm tương tự như vậy là tương thích với cả Mac và hệ điều hành Windows.

What is OpenMPT / ModPlug Tracker?

Developed by Olivier in 1997, Lapicque OpenMPT (formerly known as ModPlug Tracker) is a software used for tracking Windows. OpenMPT is a freeware and also has the capacity to let users generate, play back and customize the sequence of music selections using your computer or any external device attached to it. This software supports any type of format used to create, save, and play music. It is equipped with features such as ASIO output and a plug-in called VST. It is also capable of supporting DirectX audio. Using the software does not require any installation as it is fully portable. The keyboard layout can also be configured to let the user work more comfortably when using the program. It is also equipped with Fast Tracking key maps as well as Impluse Tracker. It has a range of editing capabilities such as tabbed layouting, the use of two different editor modes and use of multiple document interface.It is maintained by a development team and is also being further developed using the C++ scripting language and the software is likewise compatible with both Mac and Windows Operating Systems.

Các loại file được mở bởi OpenMPT / ModPlug Tracker

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenMPT / ModPlug Tracker có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 669AMFAMSDBMDIGIDMFDSMFARGDMICEIMFITITPITZJ2BM15MDLMDRMDZMEDMO3MODMPTMMT2MTMOKTPLMPSMPTMS3MS3ZSTMULTUMXWOWXMXMZ

Download OpenMPT / ModPlug Tracker

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *