OpenNI

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenNI - NA

Phần mềm OpenNI

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenNI là phần mềm gì?

OpenNI là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenNI là Version NA (cập nhật NA)

OpenNI (mở tự nhiên Tương tác) là một tổ chức phi lợi nhuận ngành công nghiệp dẫn đầu. Nó được thành lập với mục đích xác nhận và nâng cao khả năng tương tác của giao diện người dùng tự nhiên và giao diện người dùng hữu cơ cho các thiết bị tương tác. Tương tác tự nhiên Devices hoặc giao diện tự nhiên là một tập hợp các thiết bị có phong trào chụp cơ thể và âm thanh với mục đích tạo ra sự tương tác tự nhiên hơn giữa người dùng và máy tính; này trong bối cảnh giao diện người dùng tự nhiên. Hai trong số các thiết bị như vậy là Kinect và Wavi X-tion. Các OpenNI lần đầu tiên được hình thành trong tháng 11 năm 2010 với PrimeSense là một trong những thành viên chính của nó. PrimeSense phát triển Kinect, một thiết bị đầu vào sử dụng trong Microsoft Xbox 360 video game console. thành viên Pioneer khác bao gồm Willow Garage, và ASUS; các đối tác trung gian bao gồm ICS QUY ĐỊNH, Đại học Nam California, Ayotle, và SigmaRD. Các OpenNI Framework là một nguồn API mã nguồn mở OpenNI cung cấp. Các API được sử dụng như một tiêu chuẩn cho các ứng dụng với các thiết bị tương tác tự nhiên truy cập. Khung API cũng được gọi là OpenNI SDK. Các tính năng chính của khung OpenNI như sau: giọng nói và nhận dạng giọng nói lệnh; cử chỉ tay; và theo dõi chuyển động cơ thể.

What is OpenNI?

OpenNI (Open Natural Interactions) is an industry-led non-profit organization. It was formed for the purpose of certifying and improving the interoperability of natural user interfaces and organic user interface for interactive devices. The Natural Interaction Devices or Natural Interfaces are a set of devices that capture body movements and sounds for the purpose of creating more natural interactions between users and computers; this in the context of Natural user interfaces. Two of such devices are Kinect and Wavi X-tion. The OpenNI was first formed in November 2010 with PrimeSense as one of its main members. PrimeSense developed Kinect, an input device utilized in Microsoft’s Xbox 360 video gaming console. Other Pioneer members include Willow Garage, and ASUS; Middleware partners include FORTH ICS, University of Southern California, Ayotle, and SigmaRD. The OpenNI Framework is a source of open source APIs that OpenNI provides. The APIs are used as a standard for applications to access natural interaction devices. The API framework is also called OpenNI SDK. The main features of the OpenNI Framework are as follows: voice and voice command recognition; hand gestures; and body motion tracking.

Các loại file được mở bởi OpenNI

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenNI có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ONIXNS

Download OpenNI

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *