OpenOffice.org Base

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOffice.org Base - NA

Phần mềm OpenOffice.org Base

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOffice.org Base là phần mềm gì?

OpenOffice.org Base là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOffice.org Base là Version NA (cập nhật NA)

Việc áp dụng OpenOffice.org Base là một phần của bộ ứng dụng OpenOffice của phần mềm năng suất và có nghĩa là để lấp đầy tương tự của Microsoft Office chương trình Paradox Corel của Access và. Các phần mềm OpenOffice Base là một tạo cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý (do đó tên). Base, trong bản chất, đóng vai trò như một giao diện cho cơ sở dữ liệu bên ngoài như MySQL, PostgreSQL và Oracle; như một lối vào cho các cơ sở dữ liệu, cơ sở OpenOffice dành cho người dùng một cái nhìn của các bảng SQL và OpenOffice.org queries.Oracle là bộ ứng dụng văn phòng thay thế hàng đầu về phần mềm, đầy đủ mã nguồn mở và miễn phí cho bất cứ mục đích - cá nhân hoặc thương mại - và đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ. OpenOffice.org là hoàn toàn cam kết với tiêu chuẩn mã nguồn mở và lưu trữ tất cả các tài liệu văn phòng của bạn ở định dạng tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, làm cho nó dễ dàng cho các dự án mã nguồn mở có liên quan để truy cập và ghi vào nó, cũng như các định dạng thương mại có sẵn và được công nhận khác, chẳng hạn như những từ Microsoft Office. OpenOffice là, cùng với các phần mềm văn phòng trực tuyến miễn phí trên Internet, là một trong những đối thủ cạnh tranh chính đối với sự thống trị của dòng Microsoft Office và, bởi vì nó là một phần mềm mã nguồn mở, sửa chữa và cập nhật của nó đang nhanh chóng và có mục tiêu cho người tiêu dùng (kể từ họ cũng được thực hiện bởi người tiêu dùng).

What is OpenOffice.org Base?

The OpenOffice Base application is part of the OpenOffice suite of productivity software and is meant to fill the analogue of Microsoft Office Access and Corel’s Paradox programs. The OpenOffice Base software is a database creation and management engine (thus the name). Base, in essence, acts as a GUI for external databases such as MySQL, PostgreSQL and Oracle; as a frontend for these databases, the OpenOffice Base affords the user a view of the SQL tables and queries.Oracle’s OpenOffice.org is the leading alternative office productivity suite of software, fully open-source and free for any purpose – personal or commercial – and for any type of enterprise, small or large. OpenOffice.org is fully committed to the open-source standard and stores all your office documents in internationally recognized standard formats, making it easy for related open-source projects to access and write to it, as well as other commercially available and recognized formats, such as those from Microsoft Office. OpenOffice is, along with free online office software on the Internet, is one of the main competitors to the dominance of the Microsoft Office line and, because it is an open-source software, its fixes and updates are fast and targeted for consumers (since they are also made by consumers).

Các loại file được mở bởi OpenOffice.org Base

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOffice.org Base có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BAUDOCDOCMDOCXDOTDOTMDOTXODBODFODGODMODPODSODTOTGOTHOTPOTSOTTOXTPOTPOTMPOTXPPSPPTPPTMPPTXRTFSDGSDVSOBSOCSODSOESOGSOHSTCSTDSTISTWSXCSXDSXGSXISXMSXWTHMXBAXCSXCUXDLXLSXLSBXLSMXLSXXLTXLTMXLTX

Download OpenOffice.org Base

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *