OpenOffice.org Word

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOffice.org Word - NA

Phần mềm OpenOffice.org Word

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOffice.org Word là phần mềm gì?

OpenOffice.org Word là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOffice.org Word là Version NA (cập nhật NA)

OpenOffice.org Lời chức năng vừa là một nhà xuất bản máy tính để bàn và xử lý văn bản. Nó là một trong những ứng dụng trong OpenOffice.org Suite. phần mềm đặc biệt này có thể được sử dụng trong việc tạo ra cả hai văn bản đơn giản và phức tạp - từ bản ghi nhớ để sách. Các dự án tạo ra với phần mềm này cũng có thể được tích hợp với nội dung, chỉ mục và diagrams.OpenOffice.org Word cũng cho phép người dùng thực hiện sử dụng một Wizard cung cấp cho người dùng với hướng dẫn trong việc tạo ra các tài liệu tiêu chuẩn và trong việc sử dụng các công cụ và chức năng của phần mềm. Trong số các tài liệu chuẩn có thể được sản xuất với phần mềm fax, phút, chữ cái, và chương trình nghị sự. nhiệm vụ phức tạp cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm và một ví dụ của việc này là hòa trộn mail. Phần mềm này được trang bị một kho lưu trữ mở rộng từ đó bạn có thể download. Kiểu và các tùy chọn định dạng cho phép người dùng định dạng employ cụ thể của văn bản tùy thuộc vào mục đích hay usage.OpenOffice.org Lời cũng có tính năng sử dụng AutoCorrect từ điển mà hướng dẫn người sử dụng với sự lựa chọn ngữ pháp và từ. Các chức năng AutoComplete giảm nhiệm vụ và công sức của người dùng khi sản xuất bất kỳ loại tài liệu. Phần mềm này tương thích với Windows 2000, XP, và Vista.

What is OpenOffice.org Word?

OpenOffice.org Word functions both as a desktop publisher and a word processor. It is one of the applications in the OpenOffice.org Suite. This particular software can be used in generating both simple and complex documents – from memos to books. Projects created with this software can also be integrated with contents, indexes, and diagrams.OpenOffice.org Word also allows users to make use a Wizard that provides users with guidance in generating standard documents and in using the tools and functionalities of the software. Among the standard documents that can be produced with the software are faxes, minutes, letters, and agendas. Complex tasks can also be carried out using the software and an example of this is mail merges. The software is equipped with an extension repository from which templates can be downloaded. The Styles and Formatting options allow users to employ specific formats of documents depending on purpose or usage.OpenOffice.org Word also features the use of AutoCorrect Dictionary which guides users with grammar and word choices. The AutoComplete functionality reduces the task and effort of users when producing any type of document. The software is compatible with Windows 2000, XP, and Vista.

Các loại file được mở bởi OpenOffice.org Word

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOffice.org Word có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DOCDOTHTMHTMLHWPJTDJTTODMODTOTHOTTRTFSDWSGLSTWSXGSXWTXTVORWPDWPSXML

Download OpenOffice.org Word

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *