Pano2VR – Garden Gnome Software

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pano2VR - Garden Gnome Software - NA

Phần mềm Pano2VR - Garden Gnome Software

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Pano2VR - Garden Gnome Software là phần mềm gì?

Pano2VR - Garden Gnome Software là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Pano2VR - Garden Gnome Software là Version NA (cập nhật NA)

Pano2VR vườn Gnome Software là một phần mềm có khả năng tạo dựa trên Flash tập tin media tương tác với các bức ảnh panorama thông thường. Các khái niệm cơ bản sẽ cho một người sử dụng để chụp ảnh toàn cảnh bao gồm tất cả 4 bức tường của một căn phòng, sau đó sử dụng Pano2VR để ghép chúng lại thành một file hình ảnh ba chiều mà người xem có thể tương tác với sử dụng các nút di chuyển dòng mình tầm mắt trái , phải, hoặc thậm chí lên và xuống. Chương trình này có thể tạo ra những tập tin media tương tác ra khỏi panoramas, nhiều hình ảnh bao gồm các góc khác nhau hoặc hai mặt của một khu vực duy nhất, và thậm chí cả đầu vào QuickTime VR. Phần mềm này cũng hỗ trợ JPEG, PSD, TIFF, PNG, Radiance HDR, và các tập tin đầu vào OpenEXR, trong số những người khác. khả năng đầu ra là Flash, QuickTime VR và HTML. Chương trình cung cấp cho người dùng với các công cụ quá để thêm điều khiển tương tác (nút định hướng, ví dụ), âm thanh, văn bản và các yếu tố khác. Phần mềm này thường được sử dụng để tạo ra các tour du lịch của các địa điểm, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp du lịch và bất động sản, vì nó giúp truyền tải các đặc tính của một không gian thực tế hơn hình ảnh thông thường. Người dùng có thể nhận được phiên bản của nó cho Linux, Mac OS X và Windows.

What is Pano2VR - Garden Gnome Software?

Garden Gnome Software’s Pano2VR is software capable of creating Flash-based interactive media files out of regular panorama photos. The basic concept would be for the a user to take a panorama covering all 4 walls of a room, then using Pano2VR to stitch them together into a three-dimensional image file that a viewer can interact with using buttons that move his line of sight left, right, or even up and down. The program can create these interactive media files out of panoramas, multiple images covering various angles or sides of a single area, and even QuickTime VR inputs. The software also supports JPEG, PSD, TIFF, PNG, Radiance HDR, and OpenEXR input files, among others. Output possibilities are Flash, QuickTime VR and HTML. The program provides users with tools too for adding interactive controls (directional buttons, for instance), audio, text, and other elements. The software is often used to create tours of locations, especially for the travel and real estate industries, since it helps to convey a space’s properties more realistically than regular images. Users can get versions of it for Linux, Mac OS X, and Windows.

Các loại file được mở bởi Pano2VR - Garden Gnome Software

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Pano2VR - Garden Gnome Software có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) GGSKP2VR

Download Pano2VR - Garden Gnome Software

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *