PaperPort

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PaperPort - NA

Phần mềm PaperPort

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PaperPort là phần mềm gì?

PaperPort là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PaperPort là Version NA (cập nhật NA)

PaperPort, được phát triển bởi Nuance Communications, là một quản lý ứng dụng tất cả-trong-một tài liệu dùng để tích hợp ba định dạng hàng đầu trong các cơ quan và doanh nghiệp - giấy, PDF, và các văn bản word-chế biến khác. Với PaperPort, bạn có thể tổ chức, sắp xếp andmanage toàn bộ thư viện của bạn trong tài liệu và biên dịch chúng để tìm kiếm dễ dàng hơn và lập chỉ mục, và nó có thể sử dụng công cụ tạo PDF mạnh mẽ của mình để tạo điều kiện nhiệm vụ này. Bạn cũng có thể sử dụng PaperPort và các phiên bản mới nhất của mình để chia sẻ những tài liệu trên mạng hoặc tùy chọn trên một lưu trữ dựa trên đám mây, và các văn bản được nhập khẩu và lưu bởi PaperPort cũng có thể dễ dàng xem và truy cập trên máy tính bảng và các thiết bị di động khác sử dụng iOS và Android . Bạn cũng có thể quét, in và chia sẻ tất cả từ giao diện PaperPort, và khả năng OCR của nó cho phép một tập tin PDF có thể tìm kiếm khi generated.PaperPort là một ứng dụng phần mềm chia sẻ - có nghĩa là nó có thể được tải về và thử miễn phí, nhưng sau một khoảng thời gian nhất định phải được mua. Có một số phiên bản của phần mềm, nhưng hai trong số đó là những chuyên nghiệp (trong đó chi phí $ 199) và phiên bản cá nhân (trong đó chi phí 99 $). Sự khác biệt chính giữa các phiên bản là một trong những chuyên môn bao gồm khả năng để tạo ra các tài liệu PDF, mặc dù họ chia sẻ về khả năng và tính năng tương tự.

What is PaperPort?

PaperPort, developed by Nuance Communications, is an all-in-one document managing application used to integrate the three leading formats in offices and businesses – paper, PDFs, and other word-processed documents. With PaperPort, you can organize, sort andmanage your entire library of documents and compile them for easier searching and indexing, and it can use its powerful PDF creation tools to facilitate this task. You can also use PaperPort and its newest versions to share these documents on the network or optionally on a cloud-based storage, and the documents imported and saved by PaperPort can also be easily viewed and accessed on tablets and other mobile devices using iOS and Android. You can also scan, print, and share all from the PaperPort interface, and its OCR ability enables a searchable PDF file when generated.PaperPort is a shareware application – meaning it can be downloaded and tried for free, but after a certain amount of time must be purchased. There are several editions of the software, but two of these are the Professional (which costs $199) and the Personal edition (which costs $99). The main difference between these editions is that the Professional one includes the ability to generate PDF documents, although they share about the same capabilities and features.

Các loại file được mở bởi PaperPort

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PaperPort có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MAX

Download PaperPort

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *