Paradox

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Paradox - NA

Phần mềm Paradox

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Paradox là phần mềm gì?

Paradox là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Paradox là Version NA (cập nhật NA)

Nghịch lý là một ví dụ về một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Công ty Cổ phần Corel. trước đây nó được sản xuất bởi Ansa Phần mềm cho nền tảng hệ điều hành DOS vào năm 1985, và sau đó bởi Borland, người công bố phiên bản Windows của Nghịch lý trong 1992.The Paradox cho DOS được viết bởi Robert Shostak và Richard Schwartz. Nó cung cấp một truy vấn trực quan bằng ví dụ thực hiện hỗ trợ bởi một động cơ AI và chứa một ngôn ngữ lập trình đổi mới và Lotus giống như cửa sổ văn bản và menu. Nghịch lý cho hệ điều hành DOS đã có hiệu quả sử dụng cả hai bộ nhớ thông thường và mở rộng, bộ nhớ đệm bảng dữ liệu, và lập chỉ mục gây Nghịch lý để nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Nghịch lý dành cho Windows, mặt khác, đã được viết bởi bộ khác nhau của các lập trình viên và là ứng dụng độc đáo khác với Paradox cho DOS. Mặc dù Paradox cho Windows sở hữu những tính năng chính của Paradox cho DOS, Paradox cho Windows có một bước đột phá lớn trong khả năng tương thích từ PAL sang Object PAL và trong chuyển giao cho một ký tự thiết kế giao diện cho các hình thức và reports.In giữa những năm 1990, Corel Corporation thu được quyền để tăng cường và thị trường Nghịch lý. Phiên bản đầu tiên của Nghịch lý thuộc Tổng công ty Corel lần đầu tiên được phát hành vào năm 1997.

What is Paradox?

Paradox is an example of a relational database management system developed by Corel Corporation. It was previously produced by Ansa Software for DOS platform in 1985, and later on by Borland, who published the Windows version of Paradox in 1992.The Paradox for DOS was written by Robert Shostak and Richard Schwartz. It provides a visual query by example implementation supported by an AI engine and contains an innovated programming language and Lotus-like text windows and menus. The Paradox for DOS has effectively used both conventional and extended memory, caching data tables, and indexing causing Paradox to rapidly perform task. Paradox for Windows, on the other hand, was written by different set of programmers and is uniquely different application from Paradox for DOS. Although Paradox for Windows possessed the key features of the Paradox for DOS, Paradox for Windows got a major break in compatibility from PAL to Object PAL and in the transfer to a GUI design symbols for forms and reports.In the midst of 1990s, Corel Corporation obtained the right to enhance and market Paradox. The first version of Paradox under the Corel Corporation was first released in 1997.

Các loại file được mở bởi Paradox

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Paradox có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DBDBFDMFDLFSLPXRQBERDLRSLSDLSLLSQLSSL

Download Paradox

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *