ParetoLogic DriverCure

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ParetoLogic DriverCure - NA

Phần mềm ParetoLogic DriverCure

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ParetoLogic DriverCure là phần mềm gì?

ParetoLogic DriverCure là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ParetoLogic DriverCure là Version NA (cập nhật NA)

Các ParetoLogic DriverCure là một tiện ích cập nhật trình điều khiển cho phép người dùng tải về một cách dễ dàng và nhanh chóng, cài đặt và cập nhật hệ điều hành cũ hoặc lỗi thời trình điều khiển cho Microsoft Windows. Nó được tạo ra bởi ParetoLogic, phát triển các tiện ích tối ưu hóa máy tính. Nó có sẵn để tải về miễn phí. Sau khi cài đặt, người dùng sẽ có ParetoLogic điều khiển tự động khôi phục lại driver có vấn đề lên phiên bản mới nhất, dẫn đến loại bỏ sự chậm trễ công việc trong máy tính và mạng tìm kiếm nhiệm vụ. Tất cả những tiện đang đạt được mà không cần phải nhìn bằng tay cho các phiên bản mới trên Internet, cá nhân tải chúng và cấu hình cài đặt và hệ thống cài đặt. Người dùng chỉ đơn giản là ngồi lại và thư giãn trong khi ParetoLogic DriverCure sẽ chăm sóc của tất cả các bước liên quan. Các tính năng của ParetoLogic DriverCure bao gồm chức năng quét để kiểm tra các máy tính khác nhau điều khiển, chương trình và các ứng dụng mà là lỗi thời, bị thiếu hoặc bị hỏng linh kiện, hoặc bị nhiễm phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp hoặc virus. Ứng dụng này cảnh báo cho người sử dụng với một thông điệp nhắc nhở, chỉ ra rằng một nhu cầu cập nhật trình điều khiển được cài đặt. Người dùng có thể dễ dàng theo các thủ tục cập nhật tự động. Bài cài đặt cho người dùng nhanh hơn máy tính và duyệt tốc độ, phần cứng và phần mềm ổn định, và các tính năng mới từ các trình điều khiển được cập nhật nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể của máy tính.

What is ParetoLogic DriverCure?

The ParetoLogic DriverCure is a driver updater utility that enables a user to easily and quickly download, install and update old or obsolete operating systems drivers for Microsoft Windows. It is created by ParetoLogic, developer of PC optimization utilities. It is available for free download. Once installed, the user will have ParetoLogic Driver automatically restore the problematic driver to the latest version, resulting to elimination of work delays in computing and online searching tasks. All these convenience are attained without having to manually look for new versions on the Internet, individually downloading them and configuring installations and systems settings. The user simply sits back and relax while the ParetoLogic DriverCure takes care of all the steps involved. The features of the ParetoLogic DriverCure include a scanning function to check for various computer drivers, programs and applications that are obsolete, with missing or broken components, or infected with malware, spyware or virus. This application alerts the user with a prompt message, indicating that an update driver needs to be installed. The user can simply follow the automatic update procedure. Post installation gives the user faster computing and browsing speed, stable hardware and software, and new features from the updated drivers that enhance the computer's overall performance.

Các loại file được mở bởi ParetoLogic DriverCure

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ParetoLogic DriverCure có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MAX

Download ParetoLogic DriverCure

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *