PARTassembly

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PARTassembly - NA

Phần mềm PARTassembly

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PARTassembly là phần mềm gì?

PARTassembly là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PARTassembly là Version NA (cập nhật NA)

PARTassembly có thể tham khảo các module phần và hội đặc trưng trong các phần mềm FreeCAD. Các module cơ bản cho phép người dùng làm việc trên mỗi thành phần của một đối tượng riêng biệt, và sau đó mảnh tất cả mọi thứ lại với nhau một khi bộ phận đã được hoàn thành, để tạo ra một đối tượng duy nhất. Phần mềm này được sử dụng để tạo ra các mô hình 3D. Vì vậy, các module phần và hội cung cấp cho người dùng một lựa chọn các công cụ cho phép họ làm việc trên mỗi thành phần của mô hình, và đưa ra những trong chế độ 3D. Các module hội cho phép người dùng làm việc trên nhiều dự án cùng một lúc. Người dùng cũng có thể làm việc trên một phần duy nhất của một đối tượng cùng một lúc. Mô-đun có thể được lập trình thông qua các khuôn khổ kịch bản tích hợp. Điều này có nghĩa rằng người dùng có thể chạy các lệnh đơn giản hay phức tạp đối với bất kỳ ứng dụng hoặc mô-đun cung cấp cùng với phần mềm. Trong khi các ứng dụng và các module có thể được thực hiện từ cửa sổ dòng lệnh, phần mềm cũng có tính năng một GUI (Graphical User Interface), từ đó người dùng có thể truy cập vào tất cả các tùy chọn hoạt động của phần mềm. Nó cũng được tích hợp với một người xem, cho phép người dùng mở và xem 3D files.FreeCAD là một chương trình phần mềm Windows và Mac tương thích.

What is PARTassembly?

PARTassembly may refer to the Part and Assembly modules featured in the FreeCAD software. The modules basically allow the user to work on each component of an object separately, and then piece everything together once the parts have been completed, to create a single object. The software is utilized to create 3D models. The Part and Assembly modules therefore, provide the user with a selection of tools that enable them to work on each component of the model, and render these in 3D mode. The Assembly module allows the user to work on several projects at the same time. Users can also work on a single part of an object simultaneously. Modules can be programmed through the integrated scripting framework. This means that the user can run simple or complex commands for any of the application or module provided with the software. While applications and modules can be executed from the command line window, the software also features a GUI (Graphical User Interface), from where the user can access all operations options of the software. It is also integrated with a viewer, allowing the user to open and view 3D files.FreeCAD is a Windows and Mac-compatible software program.

Các loại file được mở bởi PARTassembly

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PARTassembly có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download PARTassembly

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *