PASSOLO

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PASSOLO - NA

Phần mềm PASSOLO

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PASSOLO là phần mềm gì?

PASSOLO là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PASSOLO là Version NA (cập nhật NA)

PASSOLO từ đèo Kỹ thuật được sử dụng để bản địa hóa phần mềm có nghĩa là, nó giúp người dùng thực hiện các bản dịch của các chương trình trong một ngôn ngữ để nó có thể được cung cấp trong một. Ví dụ, một người dùng PASSOLO có thể mất một chương trình máy tính đặc biệt chỉ có trong tiếng Anh, sau đó sử dụng chương trình như là nền tảng của mình để tạo ra một phiên bản của chương trình đó có tất cả các tính năng tương tự, với sự khác biệt duy nhất là tiếng Anh trong bản gốc chương trình đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Có một số phiên bản của phần mềm có quy mô theo nhu cầu của người dùng khác nhau, nhưng tính năng quan trọng nhất của PASSOLO là chung cho tất cả trong số họ: cụ thể là, phần mềm là một tiện ích nội địa hóa WYSIWYG, một mà không yêu cầu người sử dụng để làm việc trên mã chương trình để thực hiện dịch ngôn ngữ. nội địa hóa truyền thống ban đầu đòi hỏi kỹ năng lập trình, nhưng không phải khi PASSOLO là involved.While có một phiên bản duy nhất sử dụng của PASSOLO, có những người khác cho các ứng dụng doanh nghiệp đa người dùng, và một số phiên bản tồn tại quá mà tạo điều kiện cho việc hợp tác hoặc theo nhóm nói riêng . PASSOLO cũng là dành riêng cho máy tính Windows-điều này là do nó được Unicode-based.

What is PASSOLO?

PASSOLO from Pass Engineering is used for localizing software—that is, it helps users make translations of programs in one language so that it can be made available in another. As an example, a PASSOLO user might take a particular computer program available only in English, then use the program as his platform for creating a version of that program that has all the same features, with the only difference being that the English in the original program has been translated into Spanish. There are several versions of the software scaled according to different users’ needs, but the most important feature of PASSOLO is common to all of them: namely, the software is a WYSIWYG localization utility, one that does not require the user to work on the program’s code to carry out linguistic translation. Traditional localization originally demanded programming skills, but not when PASSOLO is involved.While there is a single-user version of PASSOLO, there are others for multi-user enterprise applications, and some editions exist too that facilitate collaborative or team-based work in particular. PASSOLO is also exclusively for Windows computers—this is due to it being Unicode-based.

Các loại file được mở bởi PASSOLO

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PASSOLO có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LPUTBUTBULIC11

Download PASSOLO

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *