Password Agent

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Password Agent - NA

Phần mềm Password Agent

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Password Agent là phần mềm gì?

Password Agent là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Password Agent là Version NA (cập nhật NA)

Mật khẩu Agent là một chương trình quản lý mật khẩu cho phép người sử dụng để giữ tất cả các mật khẩu của họ, ghi chú bí mật, và các tập tin dữ liệu bên trong một cơ sở dữ liệu duy nhất và an toàn. Mật khẩu Agent theo dõi tất cả các mật khẩu của họ và bảo vệ chúng từ những người dùng trái phép truy cập vào thông tin cá nhân. Mật khẩu Agent chứa một chương trình nhanh, gọn và dễ dàng mà có một giao diện quen thuộc mà là tương tự như Windows Explorer. Nó tập tin dữ liệu AES mã hóa chỉ có thể được truy cập bằng Master Password mà người dùng đã chọn. Người dùng có thể lưu trữ bất kỳ loại thông tin văn bản mà họ cần, để theo dõi và tìm kiếm một cách nhanh chóng. Điều này có thể dao động từ mật khẩu và các thông tin đăng nhập web để thẻ tín dụng và số hộ chiếu. phần mềm mã của người sử dụng kích hoạt, số sê-ri, ngày mua điện tử gia dụng cũng được bao gồm, cũng như bất kỳ thông tin khác mà họ muốn viết xuống và có thể dễ dàng truy cập vào một nơi an toàn. Chương trình này có thể trực tiếp làm việc từ một ổ đĩa di động hoặc một ổ đĩa flash USB, vì vậy cài đặt không bổ sung là cần thiết để sử dụng nó trên các loại máy tính. Mật khẩu Agent cũng chứa các TakeWithMe Wizard, mà làm cho nó dễ dàng để sao chép chương trình và dữ liệu khác, với các thiết bị di động mà người dùng luôn có thể mang theo với họ.

What is Password Agent?

Password Agent is a password management program which lets its users to keep all of their passwords, confidential notes, and data files inside a single and secure database. Password Agent keeps track of all of their passwords and protects them from unauthorized users from accessing private information. Password Agent contains a fast, compact and easy program that has a familiar interface which is similar to the Windows Explorer. Its AES-encrypted data files can only be accessed with the master password that the users have selected. Users can store any kind of textual information that they need, to keep track of and look for quickly. This can range from passwords and web logins to credit cards and passport numbers. Users’ software activation codes, serial numbers, and purchase dates of home electronics are also included, as well as any other information that they want to write down and be able to easily access in one secure place. The program can directly work from a removable disk or a USB flash drive, so no additional installation is required to use it on other types of computers. Password Agent also contains the TakeWithMe Wizard, which makes it easy to copy the program and other data, to removable devices that users can always carry with them.

Các loại file được mở bởi Password Agent

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Password Agent có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PWA

Download Password Agent

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *