Password Depot

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Password Depot - NA

Phần mềm Password Depot

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Password Depot là phần mềm gì?

Password Depot là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Password Depot là Version NA (cập nhật NA)

Password Depot là một người quản lý sử dụng mật khẩu đó giúp tổ chức tất cả các mật khẩu của người dùng - nhưng cũng có thể, thông tin từ thẻ tín dụng của mình hoặc giấy phép phần mềm. Phần mềm này cung cấp bảo mật cho tất cả các mật khẩu của mình, trong ba khía cạnh. Nó an toàn lưu trữ mật khẩu của người dùng, đảm bảo việc sử dụng dữ liệu an toàn, và giúp anh ta để tạo mật khẩu an toàn. Trong Password Depot, thông tin của người dùng được mã hóa không chỉ đơn thuần là một lần, nhưng trên thực tế, hai lần, với thuật toán AES, hoặc Rjindael 256. Ông có thể chắc chắn rằng mật khẩu của mình được nộp hai lần.

What is Password Depot?

Password Depot is a user-friendly password manager which helps to organize all of the user’s passwords – but also, information from his credit cards or software licenses. This software provides security for all of his passwords, in three aspects. It safely stores the user’s passwords, guarantees a secure data use, and helps him to create secure passwords. In Password Depot, the user’s information is encrypted not merely once, but in fact, twice, to the algorithm AES, or Rjindael 256. He can be sure that his passwords are filed twice.

Các loại file được mở bởi Password Depot

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Password Depot có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PSWPSW6PSW7PSWX

Download Password Depot

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *