Password Depot – Panda Secure Vault Edition

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Password Depot - Panda Secure Vault Edition - NA

Phần mềm Password Depot - Panda Secure Vault Edition

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Password Depot - Panda Secure Vault Edition là phần mềm gì?

Password Depot - Panda Secure Vault Edition là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Password Depot - Panda Secure Vault Edition là Version NA (cập nhật NA)

Password Depot - Panda bảo mật Vault Edition là một chương trình bằng cách AceBIT cung cấp cho người dùng một trình quản lý mật khẩu. Người dùng có thể lưu trữ tất cả các mật khẩu của họ trong một thư mục duy nhất và đã những mã hóa bằng chương trình. Bằng cách này, không ai có thể dễ dàng tiếp cận với nhu cầu sử dụng passwords.The nhớ chỉ một mật khẩu, Master Password, để mở thư mục và quan điểm của họ mật khẩu và tài khoản hoặc các tập tin tương ứng của họ. Ngoài việc lưu trữ và quản lý mật khẩu tuy nhiên, chương trình cũng có thể lưu trữ thông tin chi tiết của người dùng thẻ tín dụng, mã PIN, mã bản quyền phần mềm và các tài liệu quan trọng. Hệ thống bảo vệ của chương trình mã hóa mật khẩu và sau đó thêm một bảo vệ chống keylogging để tổ hợp phím của người dùng sẽ không được ghi lại bởi keyloggers. Điều này ngăn cản bất kỳ bên ngoài từ ghi tổ hợp phím của bạn và đọc các mật khẩu mà tương ứng với một tập hợp cụ thể của tổ hợp phím. Bên cạnh đó, chương trình có thể được thiết lập để thực hiện sao lưu của thư mục mật khẩu, sau đó có thể được lưu vào một thiết bị bên ngoài như một thẻ nhớ USB hoặc ổ cứng gắn ngoài.

What is Password Depot - Panda Secure Vault Edition?

Password Depot - Panda Secure Vault Edition is a program by AceBIT that provides the user with a password manager. The user can store all of their passwords in a single folder and have these encrypted by the program. This way, no one can have easy access to the passwords.The user needs to remember just one password, the Master Password, to open their folder and view passwords and their corresponding accounts or files. Apart from storing and managing passwords however, the program can also store the user’s credit card details, PINs, software license keys and critical documents. The protection system of the program encrypts the password and then adds an anti-keylogging protection so that the user’s keystrokes will not be recorded by keyloggers. This prevents any outside from recording your keystrokes and reading the password that corresponds to a specific set of keystrokes. In addition, the program may be set to perform backups of the password folder, which can then be saved to an external device like a USB stick or external hard drive.

Các loại file được mở bởi Password Depot - Panda Secure Vault Edition

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Password Depot - Panda Secure Vault Edition có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PSW6PSW7PSWX

Download Password Depot - Panda Secure Vault Edition

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *