pcAnywhere

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download pcAnywhere - NA

Phần mềm pcAnywhere

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

pcAnywhere là phần mềm gì?

pcAnywhere là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của pcAnywhere là Version NA (cập nhật NA)

pcAnywhere cho phép bạn truy cập vào máy tính của bạn và các ứng dụng của bạn từ xa để cung cấp vấn đề hỗ trợ giúp đỡ bàn và quyết tâm một cách nhanh chóng. Bạn sẽ có thể quản lý máy tính của bạn hiệu quả hơn ngay cả khi bạn đang đi. Phiên bản mới nhất là 12,5. Các tính năng mới bao gồm hỗ trợ bảng trắng có nguồn gốc và chứng thực thẻ thông minh. Nó có một giao diện người dùng đồ họa đơn giản hóa. Nó cung cấp kiểm soát an toàn từ xa, hàng đợi lệnh, chuyển tập tin, quản lý từ xa, kết nối và triển khai nhanh chóng. Nó cung cấp một máy tính để bàn linh hoạt và an toàn cho xử lý sự cố lỗi người dùng và áp dụng biện pháp nhanh chóng để giảm thiểu thời gian để giải quyết vấn đề. Bạn sẽ có quyền kiểm soát tốt hơn các cơ sở CNTT của bạn. Nó có Quản lý từ xa Mở rộng các vấn đề xử lý mà không cần đòi hỏi cho toàn quyền kiểm soát từ xa session.pcAnyWhere như từ xa và máy chủ được hỗ trợ trên Windows 7, Windows Vista Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate, Windows XP Home / Pro, Windows XP Tablet / Media Center Edition, Windows XP WEPOS / Embedded, Windows 2000 server / Pro / Adv server, Windows server 2003 Standard / Enterprise, Windows server 2008 R2 và Windows server 2008. từ xa và máy tính chủ có thể hoạt động trên Windows 64bit [EM64T hoặc xử lý AMD65] .pcAnywhere như máy chủ trên Linux được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux ES / WS 4.0 và SuSE Enterprise Desktop 10 như Mac OS X host, nó được hỗ trợ trên 10,5, 10,6 và 10,7 [Intel hoặc PowerPC G5 / G4] phiên bản. Symantec Packager được hỗ trợ trên Windows XP Pro, Windows Vista Enterprise / Business / Ultimate, Windows 2000 Server / Pro / Adv Server và Windows 2003 Server Enterprise / Standard.

What is pcAnywhere?

pcAnywhere lets you access your desktop and your applications remotely to provide help desk support and resolve issues quickly. You will be able to manage your computers more efficiently even when you are away. Latest version is 12.5. New features include native whiteboard support and smart card authentication. It has a simplified graphical user interface. It provides secure remote control, command queue, file transfer, remote management, connection and quick deploy. It offers a flexible and secure desktop for troubleshooting user errors and applying fast remedies to minimize the time for problem solving. You will have better control of your IT facilities. It has Extensive Remote Management that handles problems without demanding for full remote control session.pcAnyWhere as remote and host is supported on Windows 7, Windows Vista Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate, Windows XP Home/Pro, Windows XP Tablet/Media Center Edition, Windows XP WEPOS/Embedded, Windows 2000 Server/Pro/Adv Server, Windows Server 2003 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008. Remote and host computers can operate on Windows 64bit [EM64T or AMD65 processor].pcAnywhere as host on Linux is supported on Red Hat Enterprise Linux ES/WS 4.0 and SuSE Enterprise Desktop 10. As Mac OS X Host, it is supported on 10.5, 10.6 and 10.7 [Intel or PowerPC G5/G4] versions. Symantec Packager is supported on Windows XP Pro, Windows Vista Enterprise/Business/Ultimate, Windows 2000 Server/Pro/Adv Server and Windows 2003 Server Enterprise/Standard.

Các loại file được mở bởi pcAnywhere

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm pcAnywhere có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CQFFAVOPTPKGRCD

Download pcAnywhere

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *