PCB Wizard

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PCB Wizard - NA

Phần mềm PCB Wizard

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PCB Wizard là phần mềm gì?

PCB Wizard là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PCB Wizard là Version NA (cập nhật NA)

PCB Wizard là một loại gói được sử dụng để tạo ra các bảng mạch duy nhất và hai mặt in. Nó cung cấp một loạt các vật liệu trong đó bao gồm tất cả các cơ chế thông thường trong sản xuất PCBs. Điều này bao gồm chụp sơ đồ và bản vẽ, đặt các thành phần, định tuyến tự động, hệ tập tin cho các mục đích sản xuất, và Tuyên ngôn Nhân Vật liệu báo cáo. Bên cạnh đó, PCB Wizard cung cấp một số tính năng mới mà giúp đỡ thoát khỏi dốc đường cong học tập mà thường có liên quan đến hầu hết các gói PCB. Yêu cầu bao gồm một máy tính IBM-tương thích với một bộ xử lý Pentium, Microsoft 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, và Vista, một ổ đĩa CD-ROM, một màn hình VGA với độ phân giải cao, và một con chuột Microsoft hoặc một trỏ tương thích thiết bị. yêu cầu bổ sung bao gồm 32 MB RAM và 10 MB ổ cứng còn trống. Người dùng thậm chí sẽ nhận được để tạo ra một danh mục vật liệu, trong đó thông báo cho họ về những điều mà họ cần để xây dựng dự án. Những công cụ này là cần thiết để phác họa sơ đồ bằng cách sử dụng một số dây biểu tượng mạch và các thành phần. Để đẩy nhanh quá trình thiết kế, người dùng cũng được cung cấp một thư viện các thành phần mà họ có thể đặt bên trong một dự án, thay vì phải thiết kế chúng tự.

What is PCB Wizard?

The PCB Wizard is a type of package used for creating single and double-sided printed circuit boards. It offers a broad range of materials which cover all the usual mechanics in the production of PCBs. This includes schematic capturing and drawing, placing of components, automatic routing, file generation for manufacturing purposes, and Bill of Materials reporting. Aside from this, the PCB Wizard provides some new features which help get rid of the steep learning curve that is usually related to most PCB packages. Requirements include an IBM-compatible PC with a Pentium processor, Microsoft 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, and Vista, a CD-ROM drive, a VGA monitor with high resolution, and a Microsoft mouse or a compatible pointing device. Additional requirements include 32 MB of RAM, and 10 MB of available hard disk space. Users will even get to produce a bill of materials, which informs them of the things that they need to build the project. These tools are needed to sketch the diagrams by using some circuit symbol wires and components. To hasten the design process, users are also given a library of components which they can place inside a project, instead of having to design them by themselves.

Các loại file được mở bởi PCB Wizard

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PCB Wizard có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PCB

Download PCB Wizard

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *