PCB123

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PCB123 - NA

Phần mềm PCB123

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PCB123 là phần mềm gì?

PCB123 là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PCB123 là Version NA (cập nhật NA)

PCB123 là một trong những sản phẩm Sunstone và về cơ bản đóng vai trò như một giải pháp thiết kế PCB với một chức năng quan trọng thiết kế theo đơn đặt hàng. Nói cách khác, người dùng có thể đặt cùng một bảng mạch hoàn chỉnh sử dụng bộ phận cấu thành ưa thích của mình và lớp khi sử dụng phần mềm, mà thậm chí cung cấp một màn hình 3 chiều của mặt hàng xây dựng. Người dùng nên lưu ý, tuy nhiên, do chức năng chính của nó là mà phục vụ như một chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng, thiết kế thực tế được tạo ra trên bảng có thể không được xuất khẩu sang các ứng dụng khác. Không có gì ngăn chặn người dùng từ việc chụp màn hình của visualization hội đồng quản trị xây dựng, tuy nhiên, bằng cách sử dụng các Print Screen command.PCB123 cho phép người dùng linh kiện để PCB thẳng qua phần mềm là. Hơn 750K phần có sẵn trong chương trình, và những người dùng đặt hàng bộ phận của họ thông qua các phần mềm được đảm bảo về đúng thời gian vận chuyển. Báo giá gửi đến các ứng dụng được cập nhật trong thời gian thực người dùng sẽ phải giữ máy tính của họ kết nối với Web để tận dụng tính năng này, mặc dù. Phần mềm này không áp đặt giới hạn kích thước khoan trên đơn đặt hàng lần lượt nhanh chóng thực hiện thông qua nó và các công trình trên các máy tính Windows.

What is PCB123?

PCB123 is one of Sunstone’s products and basically serves as a PCB design solution with a design-to-order key function. In other words, a user can put together a complete circuit board using his preferred component parts and layers when using the software, which even provides a 3-dimensional display of the constructed item. Users should note, however, that due to its main function being that of serving as a design-to-order program, the actual designs created on the board cannot be exported to other applications. There is nothing stopping a user from taking a screenshot of the constructed board’s visualization, however, by making use of the Print Screen command.PCB123 allows the user to order PCB components straight through the software. More than 750K parts are available in the program, and users who order their parts through the software are assured of on-time shipping. Quotes sent to the application are updated in real-time—users will have to keep their computers connected to the Web to make use of this feature, though. The software does not impose drill size limits on quick turn orders made through it and works on Windows computers.

Các loại file được mở bởi PCB123

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PCB123 có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123

Download PCB123

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *