PCmover

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PCmover - NA

Phần mềm PCmover

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PCmover là phần mềm gì?

PCmover là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PCmover là Version NA (cập nhật NA)

PCmover là một chương trình từ Laplink Phần mềm có chức năng như một công cụ chuyển tập tin, nơi người dùng có thể di chuyển các file, thư mục, chương trình và các ứng dụng từ máy này sang máy khác. Phần mềm này cho phép người dùng di chuyển từ một máy tính cũ sang một hình mới, mang theo tất cả các tập tin và các chương trình mà họ muốn có truy cập ngay tới thời điểm họ bắt đầu sử dụng mới Thực hiện chương trình computer.The họ chuyển tập tin thông qua mạng lưới hoặc cáp Laplink (cáp USB hoặc cáp Ethernet). Các tập tin và các chương trình được chuyển giao chỉ là những người hiện đang đăng nhập vào người sử dụng có thể truy cập. Trong một số trường hợp, người sử dụng đã cho đăng nhập as Administrator trước khi chuyển thể proceed.Additionally, hệ điều hành được cài đặt trên máy tính mới nên thể giống hoặc phiên bản cao hơn của hệ điều hành để cho việc chuyển giao sẽ diễn ra. Tập tin và chương trình chuyển cũng chỉ áp dụng cho những người mà hiện chưa được cài đặt trên các máy tính mới. Ví dụ, người dùng có thể không chuyển các ứng dụng MS Office với máy PC mới nếu MS Office đã được cài đặt trên máy tính mới. Phần mềm này chỉ dành cho mua. Không có phiên bản thử nghiệm đang được cung cấp bởi nhà phát triển vào lúc này.

What is PCmover?

PCmover is a program from Laplink Software that functions as a file transfer tool, where the user can move files, folders, programs and applications from one computer to another. The software enables the user to migrate from an old computer to a new one, bringing with them all the files and programs that they want to have immediate access to the moment they start using their new computer.The program performs the file transfer through a network or a Laplink cable (USB cable or Ethernet cable). The files and programs to be transferred are only those that currently logged-on user has access to. In some instances, the user has to logged-in as Administrator before the transfer can proceed.Additionally, the Operating System installed on the new PC should be the same or a higher version of the OS in order for the transfer to take place. File and program transfers are also applicable only to those that are not currently installed on the new PC. For instance, the user may not transfer MS Office applications to the new PC if MS Office is already installed on the new computer. The software is for purchase only. No trial versions are being offered by the developer at the moment.

Các loại file được mở bởi PCmover

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PCmover có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PCJPCRPCSPCV

Download PCmover

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *