pCon.planner

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download pCon.planner - NA

Phần mềm pCon.planner

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

pCon.planner là phần mềm gì?

pCon.planner là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của pCon.planner là Version NA (cập nhật NA)

Các pCon.planner là một chương trình giúp người dùng hình dung một thiết kế phòng hoặc không gian nội thất bằng các công cụ cung cấp cho việc tạo 2D / 3D đại diện đồ họa của nó. Chương trình này có thể nhập khẩu thiết kế sàn CAD và không gian để sử dụng trong render hình ảnh thực tế của một kế hoạch phòng. Hầu hết các định dạng tập tin nổi tiếng CAD được hỗ trợ, bao gồm phổ biến DWG, SKP và 3DS tập tin extensions.There 2 phiên bản của phần mềm, với một là một chương trình miễn phí và một khác trả một. Cũng có thể được mong đợi, những Mời cựu tính năng ít hơn. Tuy nhiên, nó vẫn không có các tính năng chính của phần mềm. Phiên bản miễn phí vẫn cho phép các kế hoạch sàn dùng làm cũng như chỉnh sửa nhập khẩu những người thân, kế hoạch nhập khẩu và xuất khẩu, thực hiện chỉnh sửa các đối tượng, kế hoạch hiện tại và in các kế hoạch. Các phiên bản trả tiền, hay còn gọi là phiên bản PRO, bổ sung thêm một vài chức năng hơn để này. Thứ nhất, nó cho phép người dùng tạo bố cục cụ thể và tùy chỉnh để in các mục đích. Thứ hai, nó bổ sung thêm một công cụ cấu hình mà làm cho tất cả các cấu hình của các đối tượng được chọn trong thời gian thực. Cuối cùng, phiên bản PRO đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí từ công ty.

What is pCon.planner?

The pCon.planner is a program that helps users visualize a room design or interior space by offering tools for creating 2D/3D graphic representations of it. The program can import CAD floor and space designs to use in rendering realistic visuals of a room plan. Most known CAD file formats are supported, including the common DWG, SKP and 3DS file extensions.There are 2 versions of the software, with one being a free program and the other a paid one. As may well be expected, the former offers fewer features. However, it still does have the key features of the software. The free edition still lets the user make floor plans as well as edit imported ones, import and export plans, make edits to objects, present plans and print plans. The paid version, also called the PRO version, adds a few more functions to these. First, it allows the user to create specific and customized layouts for printing purposes. Second, it adds a configuring tool that makes all configurations of selected objects in real-time. Finally, the PRO version comes with free technical support from the company.

Các loại file được mở bởi pCon.planner

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm pCon.planner có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 3DSDWGDXFENVFMLSKP

Download pCon.planner

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *