PerfectScript

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PerfectScript - NA

Phần mềm PerfectScript

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PerfectScript là phần mềm gì?

PerfectScript là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PerfectScript là Version NA (cập nhật NA)

PerfectScript là một ứng dụng được bao gồm trong WordPerfect Software Development Kit (SDK). SDK cung cấp cho người dùng một bộ công cụ mà sẽ cho phép họ mở rộng hoặc tùy chỉnh các ứng dụng khác nhau được cung cấp với software.WordPerfect Văn phòng Văn phòng WordPerfect cung cấp cho người dùng với các ứng dụng văn phòng như xử lý văn bản, bảng tính và thuyết trình. Tùy thuộc vào phiên bản của phần mềm (Home & Student, Standard hoặc Professional), phần mềm cũng có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây: máy tính xách tay kỹ thuật số, quản lý tài liệu, trình duyệt Web, máy nén tập tin, quản lý e-mail, nhà xuất bản sách điện tử, video biên tập và quản lý cơ sở dữ liệu. PerfectScript là một công cụ làm việc cùng với các macro (macroinstructions) tạo cho các ứng dụng WordPerfect Office. Công cụ này cho phép người dùng thao tác các macro (kỷ lục, chơi hoặc chỉnh sửa) để mở rộng các chức năng của ứng dụng văn phòng. Người dùng cũng có thể kết hợp báo cáo lệnh để tự động hóa các nhiệm vụ vĩ mô tạo ra. Để cài đặt WordPerfect SDK, máy tính phải đã cài đặt WordPerfect Office. SDK tương thích với Windows XP SP1 (Home và Professional phiên bản), Windows 2000 SP3, Windows NT 4 với SP6a, Windows 98 SE và Windows ME.

What is PerfectScript?

PerfectScript is an application that is included in WordPerfect Software Development Kit (SDK). The SDK provides the user with a set of tools that will enable them to expand or customize the various applications provided with the WordPerfect Office software.WordPerfect Office provides the user with office applications such as a word processor, spreadsheet, and presentation. Depending on the edition of the software (Home & Student, Standard or Professional), the software may also include any or all of the following: digital notebook, document manager, Web browser, file compressor, e-mail manager, eBook publisher, video editor, and database manager. PerfectScript is a tool that works in conjunction with the macros (macroinstructions) created for WordPerfect Office applications. The tool allows the user to manipulate these macros (record, play or edit) to extend the functionality of the office applications. Users can also combine command statements to automate macro-created tasks. In order to install the WordPerfect SDK, computers must already have WordPerfect Office installed. The SDK is compatible with Windows XP SP1 (Home and Professional editions), Windows 2000 SP3, Windows NT 4 with SP6a, Windows 98 SE and Windows ME.

Các loại file được mở bởi PerfectScript

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PerfectScript có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) WCHWCM

Download PerfectScript

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *