PerformanceTest

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PerformanceTest - NA

Phần mềm PerformanceTest

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PerformanceTest là phần mềm gì?

PerformanceTest là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PerformanceTest là Version NA (cập nhật NA)

PerformanceTest, một ứng dụng được phát triển bởi công ty PassMark Software, là một phần mềm độc lập sử dụng để kiểm tra tốc độ của bất kỳ máy tính. Nó cung cấp một thông số chuẩn khách quan trong khi sử dụng các loại khác nhau của các bài kiểm tra tốc độ nên kết quả có thể được so sánh và xác nhận. Kết quả có thể được kiểm tra và ghi lại sau mỗi bài kiểm tra được thực hiện. Đây là một ứng dụng cho phép bạn xem liệu máy tính của bạn hoạt động bình thường hoặc ở cấp khả năng tăng tốc cao nhất của nó. Mỗi thay đổi trong cấu hình hoặc mỗi lần cập nhật trên máy tính của bạn có thể có ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của nó và ứng dụng này cho phép bạn đo lường những thay đổi đó. Việc sử dụng các công cụ kiểm tra tốc độ này cũng giúp bạn trong việc đưa ra quyết định của bạn khi nói đến việc mua các ứng dụng mới hoặc add-ons cho máy tính của bạn. Các ứng dụng cũng có thể cung cấp cho bạn những kết quả dựa trên thử nghiệm trước đó tiến hành để áp dụng comparison.The PerformanceTest có sẵn trong hai phiên bản khác nhau cụ thể là tiêu chuẩn và nâng cao. Cả hai phiên bản chứa các chức năng như 2D và 3D thử nghiệm đồ họa, kiểm tra đĩa, kiểm tra bộ nhớ, cũng như kiểm tra CPU. Vụ kiện nâng cao cũng có các chức năng để kiểm tra tính hiệu quả trong mạng nội bộ và có một tùy chọn bằng hình Vật lý.

What is PerformanceTest?

PerformanceTest , an application developed by the company PassMark Software, is a stand-alone software used to check the speed of any computer. It offers an objective benchmarking parameters while utilizing different types of speed tests so the results can be compared and validated. Results can be checked and recorded after each test is accomplished. This is an application that lets you see whether your computer is working normally or at its highest acceleration level. Each change in configuration or each update on your computer may have an impact on its overall performance and this application lets you measure those changes. The use of this speed testing tool also helps you in your decision making when it comes to buying new applications or add-ons for your computer. The application may also provide you the results based on previous test conducted for comparison.The PerformanceTest application is available in two different versions namely Standard and Advanced. Both versions contain functionalities such as 2D and 3D graphic testing, disk testing, memory testing, as well as CPU testing. The Advanced suit also has the functionality to test the efficiency on local network and has a Visualized Physics option.

Các loại file được mở bởi PerformanceTest

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PerformanceTest có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PTPTX

Download PerformanceTest

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *