Personal Backup

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Personal Backup - NA

Phần mềm Personal Backup

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Personal Backup là phần mềm gì?

Personal Backup là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Personal Backup là Version NA (cập nhật NA)

Sao lưu cá nhân là hệ thống quản lý sao lưu cho phép người dùng có một sao lưu tự động các tập tin quan trọng. Phần mềm này tạo ra các thư mục được sử dụng như là điểm đến mới. thư mục cho biết có thể được lưu trực tiếp trên máy tính hoặc cũng có thể được đặt trong một thiết bị khác như một ổ đĩa hoặc flash đĩa cứng gắn ngoài. Các tập tin cũng có thể được đặt ở máy chủ khác hoặc thông qua FTP.The back-up tạo ra cũng có thể được cấu hình bởi người sử dụng và họ cũng có thể được phân loại tự động hoặc bằng tay. Khi back-up được tạo ra, họ sẽ được trang bị với các thư mục con và người dùng có thể hoặc không cho phép các thư mục con. Bên cạnh việc sử dụng các thư mục con, họ cũng có thể được phân loại theo tên và các loại. Các thư mục con sẽ luôn mang mã LWD, LwE trong tên tập tin để cũng trình bày lịch sử của các tập tin. File còn có thể được lưu trong nén hoặc giải nén phần mềm formats.The cũng tiến hành kiểm tra thường xuyên của back-up và người dùng thông báo khi thay đổi xảy ra. Hệ thống back-up có thể được thực hiện tự động và sẽ được nhắc nhở mỗi khi máy tính được bật. Lên lịch công việc cũng có thể được thiết lập bởi người sử dụng.

What is Personal Backup?

Personal Backup is backup management system that lets users have an automatic backup of important files. The software creates folders to be used as new destination. Said folders may be stored directly on the computer or can also be placed in another device such as an external hard disk or flash drives. The files can also be placed in another server or via FTP.The back-ups created can also be configured by the user and they can also be categorized automatically or manually. Once back-ups are created, they will be equipped with subdirectories and users may or may not allow these subdirectories. Aside from the use of subdirectories, they can also be categorized according to names and types. The subdirectories will always carry the codes LwD,LwE in the file name to also present the history of the files. Files can also be saved in compressed or decompressed formats.The software also conducts regular checking of the back-ups and alerts users when changes occur. The back-up system can be done automated and will be prompted each time the computer is turned on. The task scheduler could also be set by the user.

Các loại file được mở bởi Personal Backup

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Personal Backup có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BUJRSJVFJ

Download Personal Backup

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *