Personal Historian

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Personal Historian - NA

Phần mềm Personal Historian

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Personal Historian là phần mềm gì?

Personal Historian là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Personal Historian là Version NA (cập nhật NA)

Historian cá nhân là một phần mềm đặc biệt cho phép người dùng viết một câu chuyện cuộc sống của riêng mình, một thành viên trong gia đình và các cá nhân khác. Mặc dù viết một câu chuyện cuộc đời là một tẻ nhạt và một nhiệm vụ rất lớn, chương trình này có thể phá vỡ công việc vĩ đại này thành từng miếng nhỏ, dễ quản lý và sau đó dựng lại nó vào một hoàn chỉnh, tài liệu được xuất bản. Nó cung cấp một thư viện rộng lớn của các mốc thời gian cuộc sống Capsules-, mốt văn hóa, sự kiện lịch sử, và gây nên nhớ bao gồm vô số các đối tượng và chủ đề. Historian cá nhân cho phép người sử dụng những câu chuyện ghi trong phong cách đoạn với nhiều phông chữ. Người ta có thể cũng từ nhập khẩu tài liệu xử lý, hình ảnh, một dữ liệu cũng như các sự kiện, ngày tháng, và ghi chú từ phần mềm phả hệ để tăng cường những câu chuyện. Nó cũng có tính năng kiểm tra chính tả, Thesaurus, văn bản để nói và một bài phát biểu trước các cơ chế văn bản để tạo điều kiện dễ dàng bằng văn bản. Hơn nữa, nó cung cấp một nhà tổ chức cho phép người dùng sắp xếp ý tưởng thành các nhóm mạch lạc và đơn đặt hàng logic để tạo ra một phác thảo cho mỗi câu chuyện. Nó cũng có thể tùy chỉnh tiêu đề, footers, lề, và phông chữ cũng như add chú thích. Chương trình cũng có tính năng kiểm tra khả năng đọc để hỗ trợ người dùng về cách đọc và thú tác phẩm của ông sẽ cho người khác. Nó thông báo cho người dùng nếu câu quá dài, quá ngắn nếu những lời quá đơn giản hoặc quá phức tạp, và thậm chí nếu ai viết trong giọng nói thụ động thay vì tiếng nói tích cực.

What is Personal Historian?

Personal Historian is a distinctive software that enables users to write a life story of their own, a family member and of other individuals. Though writing a life story is a tedious and a huge task, this program can break this great task into small, manageable pieces and then reconstructs it into a complete, publishable document. It offers an extensive library of Life Capsules- timelines, cultural fads, historical events, and memory triggers covering a myriad of subjects and topics. Personal Historian lets users write stories in paragraph styles with multiple fonts. One can also import word processor documents, photos, another data as well as events, dates, and notes from genealogy software to enhance the story. It also features a spell checker, Thesaurus, text to speech and a speech to text mechanisms to facilitate ease in writing. Furthermore, it provides an organizer that allows users to streamline ideas into coherent groups and logical orders so as to create an outline for each story. It is also possible to customize headers, footers, margins, and fonts as well as add footnotes. The program also features a readability checker to assist a user on how readable and interesting his writing will be to others. It informs users if sentences are too long, too short— if words are too simple or too complex, and even if one is writing in the passive voice instead of the active voice.

Các loại file được mở bởi Personal Historian

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Personal Historian có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PHISTPHST

Download Personal Historian

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *