Pervasive.SQL

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Pervasive.SQL - NA

Phần mềm Pervasive.SQL

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Pervasive.SQL là phần mềm gì?

Pervasive.SQL là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Pervasive.SQL là Version NA (cập nhật NA)

Pervasive.SQL hoặc psql Pervasive là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu từ Tổng công ty Actian. Nó sử dụng một mô hình quan hệ để lưu trữ dữ liệu và thuộc về phạm trù cơ sở dữ liệu được nhúng vào các ứng dụng. Nó có thể phát hiện nhiều nhân xử lý khi họ có sẵn và cũng thể thao hỗ trợ cho các phiên bản Internet Protocol 4 và 6. Đó là khả năng thực hiện khóa vào mức độ liên tiếp. Nó có thể nén các hồ sơ và các trang. Nó cũng có khả năng mã hóa: để được chính xác, nó có thể thực hiện mã hóa qua dây dẫn cũng như cho dữ liệu.

What is Pervasive.SQL?

Pervasive.SQL or Pervasive PSQL is a database management system from the Actian Corporation. It uses a relational model for data storage and belongs to the category of databases that are embedded into applications. It can detect multiple processor cores when they are available and also sports support for Internet Protocol versions 4 and 6. It was capable of performing locking on the row level. It can compress records and pages. It also has encryption capabilities: to be precise, it can perform encryption over the wire as well as for data.

Các loại file được mở bởi Pervasive.SQL

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Pervasive.SQL có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PVS

Download Pervasive.SQL

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *