PGP

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PGP - NA

Phần mềm PGP

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PGP là phần mềm gì?

PGP là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PGP là Version NA (cập nhật NA)

Created by Phil Zimmermann trở lại trong năm 1991, Good Privacy Khá hoặc PGP là một chương trình máy tính đang sử dụng chủ yếu cho việc mã hóa và giải mã dữ liệu. Chương trình này cho phép người dùng được hưởng lợi từ sự thẩm định và xác minh tính bảo mật mã hóa trên bất kỳ hình thức dữ liệu phần mềm communication.The PGP được sử dụng để mã hóa và giải mã e-mail, danh bạ, tin nhắn SMS, và phân vùng để cung cấp bảo mật hơn nữa của truyền thông. Sản phẩm này phù hợp với những tiêu chuẩn của OpenPGP.The thực hiện PGP làm cho mã hóa sử dụng của nén dữ liệu, băm, mật mã hóa khóa công khai cũng như mật mã đối xứng-key. Các thuật toán được sử dụng trong tất cả các chức năng. Mỗi phím đi kèm với một địa chỉ e-mail hoặc một người sử dụng giao name.The phiên bản ban đầu của phần mềm PGP đã sử dụng một trang web tin cậy để kiểm soát các thao tác của hệ thống x.509. Các phiên bản sau của phần mềm đã được tăng cường sử dụng một certificate authority nhúng. Bảo mật cũng là một trong những yếu tố chính của PGP. Một khóa phiên được sử dụng để bảo vệ tất cả dữ liệu chuyển giao trong một cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Tin thẩm định và thẩm tra tính toàn vẹn cũng có thể được thực hiện bởi PGP sử dụng chữ ký số.

What is PGP?

Created by Phil Zimmermann back in 1991, the Pretty Good Privacy or PGP is a computer program that is mainly used for encryption and decryption of data. This program lets users benefit from authentication and cryptographic privacy verification on any form of data communication.The PGP software is utilized for encrypting and decrypting e-mails, directories, SMS, and partitions to provide further security of the communication. This product conforms to the standard of OpenPGP.The execution of PGP encryption makes use of data compression, hashing, public-key cryptography as well as symmetric-key cryptography. Algorithms are used in all these functionalities. Each key comes with an e-mail address or an assigned user name.The initial version of the PGP software made use of a web of trust so control the manipulation of the x.509 system. The latter version of the software was enhanced using an embedded certificate authority. Confidentiality is also one of the key elements of PGP. A session key is used to protect all data transferred within a communication infrastructure. Message authentication and the verification of integrity can also be executed by PGP using digital signatures.

Các loại file được mở bởi PGP

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PGP có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AEXPKASCBEXPKGPGKRBP12PEMPGDPGPPGRPKRPRVKRPUBKRRNDSHFSIGSKR

Download PGP

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *