PGP Desktop

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PGP Desktop - NA

Phần mềm PGP Desktop

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PGP Desktop là phần mềm gì?

PGP Desktop là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PGP Desktop là Version NA (cập nhật NA)

PGP Desktop là phần mềm được phát triển bởi Phil Zimmerman cung cấp cho người dùng với một mã hóa và giải mã chương trình để bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu trao đổi trên Web. PGP (Pretty Good Privacy) sử dụng một loạt các hệ thống thuật toán để mã hóa dữ liệu, cung cấp một mức độ bảo vệ cho dữ liệu quan trọng được trao đổi giữa các bên. Nó sử dụng các tiêu chuẩn OpenPGP mã hóa và giải mã nơi cùng một chìa khóa giấy phép được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu. Một khóa công khai được gán cho một người dùng cụ thể mà họ có thể sử dụng để bảo mật và xác thực. Tài liệu, email, thư mục, tập tin cá nhân và toàn bộ các phân vùng đĩa có thể được bảo vệ thông qua các hệ thống thuật toán PGP Desktop. Người dùng có thể tạo một khóa mới cho mỗi tập tin mà họ muốn mã hóa, hoặc các tập tin lưu trữ trong kho lưu trữ được mã hóa hoặc đĩa. Người dùng được cung cấp với một danh sách các phím, thông qua giao diện người dùng, hiển thị một chìa khóa cho mỗi tập tin tương ứng. PGP Desktop là một chương trình đa nền tảng. Phần mềm này được cung cấp để mua hàng. Một phiên bản thử nghiệm có sẵn, trong đó người dùng có thể sử dụng lên đến 30 ngày.

What is PGP Desktop?

PGP Desktop is software developed by Phil Zimmerman that provides users with an encryption and decryption program to protect the privacy of data exchanged over the Web. PGP (Pretty Good Privacy) utilizes a series of algorithm systems to encrypt data, providing a high level of protection for critical data exchanged between parties. It utilizes the OpenPGP standard of encryption and decryption where the same license key is used to encrypt and decrypt data. A public key is assigned to a specific user which they can use for privacy and authentication. Documents, emails, folders, individual files and entire disk partitions can be protected through the PGP Desktop algorithm system. The user can create a new key for each file that they want to encrypt, or store files in encrypted archives or disk. The user is provided with a list of keys, through the user interface, displaying a key for each corresponding file. PGP Desktop is a cross-platform program. The software is offered for purchase. A trial version is available, which the user can utilize for up to 30 days.

Các loại file được mở bởi PGP Desktop

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PGP Desktop có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AEXPKASCBEXPKGPGKRBP12PEMPGDPGPPKRPRVKRPUBKRRNDSHFSIGSKR

Download PGP Desktop

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *