PGPfreeware

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PGPfreeware - NA

Phần mềm PGPfreeware

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PGPfreeware là phần mềm gì?

PGPfreeware là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PGPfreeware là Version NA (cập nhật NA)

PGP phần mềm miễn phí là một phần mềm dùng để mã hóa dữ liệu và giải mã dữ liệu cung cấp xác thực và sự riêng tư bằng mật mã. Phần mềm này được dùng chủ yếu cho e-mail, danh bạ, và phân vùng đĩa với mục đích để nâng cao sự an toàn thông tin liên lạc. phần mềm bảo mật dữ liệu này sử dụng một loạt các kết hợp trong đó các thuật toán được hỗ trợ cho nén dữ liệu, đối xứng-key và mật mã hóa khóa công khai và băm. Đây sử dụng phần mềm cả đối xứng-key và mã hóa khóa công khai để gửi tin nhắn một cách bí mật hơn. Mỗi khóa đối xứng, mà còn được gọi là khóa phiên, chỉ được sử dụng một lần. Thông điệp sau đó được gửi đến người nhận, nơi nó được mã hóa với khóa công khai. Các khóa bí mật của người nhận sau đó trở thành chìa khóa duy nhất có thể giải mã các phiên key.Originally, phần mềm PGP viết tắt của “Pretty Good Privacy” đã được tạo ra vào năm 1991 bởi Phil Zimmermann cho đến khi nó tìm thấy đường vào internet và đã đạt được một đáng kể lượng người ủng hộ trên toàn thế giới. Trong tháng 12 năm 1997, nó đã được mua lại bởi Network Associates Inc hoặc “NAI”. Nó đã trở thành công ty đầu tiên hợp pháp xuất chương trình sử dụng một mã nguồn xuất bản.

What is PGPfreeware?

PGP freeware is a software intended for data encryption and decryption of data which provides authentication and cryptographic privacy. This software is mostly used for e-mails, directories, and disk partitions with the aim to heighten the communications security. This data security software uses a series of combinations wherein algorithms are supported for data compression, symmetric-key and public-key cryptography and hashing. This software uses both the symmetric-key and public-key encryption to send messages in a more confidential manner. Each symmetric key, which is also called a session key, is used only once. The message then is sent to the receiver where it is encrypted with the public key. The private key of the receiver then becomes the only key that can decrypt the session key.Originally, the PGP software which stands for “Pretty Good Privacy” was created in 1991 by Phil Zimmermann until it found its way to the internet and gained a considerable amount of supporters all over the globe. In December 1997, it was acquired by Network Associates Inc or “NAI”. It became the first company to legally export the program using a publishing source code.

Các loại file được mở bởi PGPfreeware

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PGPfreeware có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AEXPKASCBEXPKPGPPKRPRVKRPUBKRRNDSHFSIGSKR

Download PGPfreeware

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *