Philips Songbird

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Philips Songbird - NA

Phần mềm Philips Songbird

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Philips Songbird là phần mềm gì?

Philips Songbird là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Philips Songbird là Version NA (cập nhật NA)

Phần mềm Philips Songbird là một chương trình quản lý âm nhạc mà còn đóng vai trò như một người quản lý cho máy nghe nhạc MP3 Philips. Sử dụng chương trình này, người dùng có thể đặt cùng một thư viện âm thanh của âm nhạc trên máy tính của mình: nó có thể nhập các file âm thanh từ đĩa CD, ví dụ, cũng như lưới kéo Web dành cho âm nhạc. siêu dữ liệu Files’ có thể được sửa đổi thông qua các phần mềm và người dùng cũng có thể tạo danh sách nhạc với nó. Như một người quản lý cho các máy nghe nhạc MP3 Philips, chương trình cho phép người dùng đã kết nối với cầu thủ của họ để máy tính của họ đồng bộ hóa thiết bị của họ đúng cách với máy tính của họ: nó cũng đồng bộ cầu thủ của họ với các thư viện phương tiện truyền thông Songbird. Songbird cũng là tiện ích cập nhật cho máy nghe nhạc MP3 Philips. Với nó, người dùng có thể nhận được bản cập nhật firmware cho các cầu thủ qua kết nối web của họ và trên máy tính của họ, sau đó sử dụng kết nối Songbird chơi để quản lý các bản cập nhật. Các phần mềm Songbird cũng cho phép người dùng thực hiện đầu xử lý sự cố và sửa chữa có khả năng có thể sửa chữa “đông lạnh” người chơi mà không dẫn đến mất dữ liệu; này được cho là chức năng quan trọng nhất của chương trình. Cuối cùng, Songbird có thể được sử dụng để đăng ký máy nghe nhạc MP3 Philips.

What is Philips Songbird?

The Philips Songbird software is a music management program that also serves as a manager for Philips MP3 players. Using the program, a user could put together an audio library of the music on his computer: it can import audio files from CDs, for instance, as well as trawl the Web for music. Files’ metadata can be modified through the software and users can also make music playlists with it. As a manager for the Philips MP3 players, the program lets users who have connected their players to their PCs synchronize their devices properly with their computers: it also synchronizes their players with the Songbird media library. Songbird is also the updating utility for Philips MP3 players. With it, users can receive firmware updates for the players over their Web connection and on their PCs, then use the Songbird-player connection to manage the update. The Songbird software also lets users perform player troubleshooting and repairs that can potentially fix “frozen” players without leading to data loss; this is arguably the most important function of the program. Finally, Songbird can be used to register Philips MP3 players.

Các loại file được mở bởi Philips Songbird

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Philips Songbird có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASFAVIDIVXFLACM3UM3U8M4AM4BM4PM4RM4VMOVMP3MP4OGAOGGOGMOGVOGXPLSWAVWAVEWMAWMVWVXVID

Download Philips Songbird

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *