Photo Album

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Photo Album - NA

Phần mềm Photo Album

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Photo Album là phần mềm gì?

Photo Album là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Photo Album là Version NA (cập nhật NA)

Photo Album là phần mềm từ Corel cung cấp cho người dùng một chương trình để tổ chức hình ảnh của họ, cũng như chỉnh sửa chúng để tăng cường sự xuất hiện của họ. Khi phần mềm đã được cài đặt, nó ngay lập tức quét máy tính cho hình ảnh của người dùng, và tổ chức những căn cứ vào ngày đó mỗi bức ảnh đã được chụp. Điều này cho phép người sử dụng để xem hầu hết các bức ảnh gần đây của họ, cũng như những người đã được thực hiện vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng trước đây. Sau đó người dùng có thể bắt đầu tổ chức ảnh theo sở thích của họ. Phần mềm này cũng cho phép người dùng đánh dấu các ảnh nhất định để chia sẻ và in ấn. Tính năng này có sẵn thông qua các tùy chọn hình ảnh-Khay. chụp ảnh là tương tự như vậy một tính năng tích hợp của phần mềm. Chương trình này là thiết lập sẵn để tự động tải hình ảnh từ một máy ảnh kỹ thuật số, thẻ nhớ, thẻ nhớ USB hoặc các thiết bị khác. Người dùng cũng có thể tạo ra một đĩa CD hay DVD sao chép các hình ảnh của mình thông qua hình ảnh sao lưu hệ thống của chương trình. Cuối cùng, sổ lưu niệm của các mẫu được cung cấp cho người dùng, để họ có thể giới thiệu hình ảnh của họ trong sổ lưu niệm. Photo Album là tương thích với hệ điều hành Windows. Một phiên bản demo có sẵn để tải về.

What is Photo Album?

Photo Album is software from Corel that provides the user with a program for organizing their photos, as well as editing them to enhance their appearance. When the software has been installed, it immediately scans the computer for the user’s photos, and organizes these based on the date that each photo was taken. This allows the user to view their most recent photos, as well as those that were taken several days, weeks or months ago. The user then can start organizing photos according to their preference. The software also allows the user to mark certain photos for sharing and printing. This feature is available through the Photo-Trays option. Photo capture is likewise an integrated feature of the software. The program is pre-set to automatically download photos from a digital camera, a memory card, a USB memory stick or other devices. The user may also create a CD or DVD copy of their photos through the program’s Photo Backup System. Lastly, scrapbook templates are provided to the user, to enable them to showcase their photos in scrapbooks. Photo Album is compatible with Windows operating systems. A demo version is available for download.

Các loại file được mở bởi Photo Album

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Photo Album có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CORELPROJECTCORELSHOWCORELSHOWPROJECTJPEJPEGJPGSNAPFIREPROJECTSNAPFIRESHOWSNAPFIRESHOWPROJECT

Download Photo Album

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *