Photo Explosion Project Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Photo Explosion Project Studio - NA

Phần mềm Photo Explosion Project Studio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Photo Explosion Project Studio là phần mềm gì?

Photo Explosion Project Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Photo Explosion Project Studio là Version NA (cập nhật NA)

Ảnh nổ Project Studio là một chương trình phần mềm xuất bản bởi Phát triển Nova. Phần mềm này là một bức ảnh chỉnh sửa chương trình mà đi kèm với các công cụ khác nhau để nâng cao chất lượng ảnh của bạn. Với chương trình này, người dùng có thể tăng cường tiếp xúc với ánh sáng của ảnh, sai sót sửa chữa trong các bức ảnh cũ, cải thiện độ bão hòa của hình ảnh, và loại bỏ hình nền. Các ứng dụng là khá dễ sử dụng, và giao diện người dùng định nghĩa rõ từng nhiệm vụ cụ thể mà có thể được thực hiện thông qua các chương trình phần mềm. tùy chọn cơ bản của bạn đang nhập khẩu, cho phép bạn nhập ảnh của bạn từ máy tính, đĩa CD hoặc ổ đĩa ngoài vào giao diện; Chỉnh sửa, đây là phần mà bạn có thể làm việc với các hình ảnh khác nhau cụ được cung cấp trong phần mềm tăng cường; In ấn, để tạo bản in của ảnh chỉnh sửa của bạn; và chia sẻ, để tải lên hình ảnh của bạn trên các trang web truyền thông xã hội hoặc thông qua phần mềm email.The cũng cho phép bạn in ảnh ở kích thước cụ thể, ví hộ chiếu, ID và album. Cũng bao gồm hơn ba ngàn mẫu thiết kế mà bạn có thể sử dụng để tạo ra lịch, CD hộp bìa, sổ lưu niệm và lời mời.

What is Photo Explosion Project Studio?

Photo Explosion Project Studio is a software program published by Nova Development. The software is a photo editing program that comes with various tools to improve the quality of your photos. With the program, the user can enhance the lighting exposure of the photos, fix flaws in old photos, improve the saturation of the images, and eliminate backgrounds. The applications are fairly easy to use, and the User Interface clearly defines each specific task that can be done through the software program. Your basic options are Importing, which allows you to import your photos from the PC, CD or external drive into the interface; Editing, this is the part where you get to work with the various photo enhancing tools provided in the software; Printing, for creating printouts of your edited photos; and Sharing, for uploading your photos on social media sites or via email.The software also allows you to print pictures in specific sizes, for passports, IDs and albums. Also included are over three thousand design templates that you can use to create calendars, CD box covers, scrapbooks and invitations.

Các loại file được mở bởi Photo Explosion Project Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Photo Explosion Project Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) LYTPRS

Download Photo Explosion Project Studio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *