802.11a

Định nghĩa 802.11a là gì?

802.11a802.11a. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 802.11a - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

802.11a là một tiêu chuẩn IEEE để truyền dữ liệu qua mạng không dây. Nó sử dụng một băng tần 5 GHz và hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu 54 Mbps, hay 6,75 MB mỗi giây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the 802.11a? - Definition

802.11a is an IEEE standard for transmitting data over a wireless network. It uses a 5 GHz frequency band and supports data transfer rates of 54 Mbps, or 6.75 megabytes per second.

Understanding the 802.11a

Thuật ngữ liên quan

  • 4K
  • 802.11ac

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *