802.11ac

Định nghĩa 802.11ac là gì?

802.11ac802.11ac. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ 802.11ac - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

802.11ac (hay còn gọi là 5G Wi-Fi) là thế hệ thứ năm của công nghệ Wi-Fi, chuẩn hóa bởi IEEE. Nó là một quá trình tiến hóa của các tiêu chuẩn, 802.11n trước đó, cung cấp băng thông lớn hơn và suối không gian đồng thời hơn. Điều này cho phép các thiết bị 802.11ac để hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với các thiết bị 802.11n nhiều lần.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the 802.11ac? - Definition

802.11ac (also called 5G Wi-Fi) is the fifth generation of Wi-Fi technology, standardized by the IEEE. It is an evolution of the previous standard, 802.11n, that provides greater bandwidth and more simultaneous spatial streams. This allows 802.11ac devices to support data transfer rates that are several times faster than those of 802.11n devices.

Understanding the 802.11ac

Thuật ngữ liên quan

  • 802.11a
  • 802.11b

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *