Adaptive Content

Định nghĩa Adaptive Content là gì?

Adaptive ContentNội dung adaptive. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adaptive Content - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

nội dung thích ứng là nội dung số được tối ưu hóa cho nhiều thiết bị. Nó có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các loại đa phương tiện. Nội dung có thể chỉ đơn giản là thích ứng với kích thước màn hình của bạn hoặc có thể xuất hiện khác nhau tùy thuộc vào thiết bị mà nó được truy cập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Adaptive Content? - Definition

Adaptive content is digital content that is optimized for multiple devices. It may include text, images, video, and other types of multimedia. The content may simply adapt to your screen size or may appear differently depending on the device on which it is accessed.

Understanding the Adaptive Content

Thuật ngữ liên quan

  • Adapter
  • ADC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *