Switch

Định nghĩa Switch là gì?

SwitchCông tắc điện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Switch - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chuyển đổi được sử dụng để mạng nhiều máy tính với nhau. Ống chuyển bằng cho thị trường tiêu dùng thường nhỏ, hộp phẳng với 4-8 cổng Ethernet. Những cổng này có thể kết nối với máy tính, cáp hoặc DSL modem, và chuyển mạch khác. công tắc cao cấp có thể có nhiều hơn 50 cổng và thường là giá đỡ gắn kết.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Switch? - Definition

A switch is used to network multiple computers together. Switches made for the consumer market are typically small, flat boxes with 4 to 8 Ethernet ports. These ports can connect to computers, cable or DSL modems, and other switches. High-end switches can have more than 50 ports and often are rack mounted.

Understanding the Switch

Thuật ngữ liên quan

  • Swipe
  • Symbolic Link

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *