Transistor

Định nghĩa Transistor là gì?

Transistortransistor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transistor - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một bóng bán dẫn là một thành phần điện cơ bản mà làm thay đổi dòng chảy của dòng điện. Transistor là các khối xây dựng của các mạch tích hợp, chẳng hạn như bộ vi xử lý máy tính, hoặc CPU. CPU hiện đại chứa hàng triệu transistor cá nhân có kích thước rất nhỏ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Transistor? - Definition

A transistor is a basic electrical component that alters the flow of electrical current. Transistors are the building blocks of integrated circuits, such as computer processors, or CPUs. Modern CPUs contain millions of individual transistors that are microscopic in size.

Understanding the Transistor

Thuật ngữ liên quan

  • Tracking
  • Trash

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *