Android Market

Định nghĩa Android Market là gì?

Android MarketAndroid Market. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Android Market - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Android Market là một ứng dụng phần mềm cửa hàng trực tuyến cung cấp được thiết kế cho các thiết bị Android. Người dùng truy cập vào Android Market thông qua trang web của mình hoặc các ứng dụng Market được cài đặt trên các thiết bị di động Android.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Android Market? - Definition

The Android Market was an online store offering software applications designed for Android devices. Users gain access to the Android Market through its website or the Market application installed on Android mobile devices.

Understanding the Android Market

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Device
  • Software Development
  • Facebook
  • Android
  • Android Platform
  • Android SDK
  • Dalvik
  • iPhone
  • Google Play
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *