Blob

Định nghĩa Blob là gì?

BlobBãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Blob - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Nếu bạn giống như tôi, bạn hình dung một blob như một đối tượng màu xanh lá cây bí ẩn mà thiếu một hình dạng hoặc kích thước xác định. Tuy nhiên, trong thế giới máy tính, các đốm màu là một chút dễ dàng hơn để xác định. Thuật ngữ "blob" thực sự là viết tắt của "đối tượng lớn nhị phân" và được sử dụng để lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Blob? - Definition

If you're like me, you picture a blob as a enigmatic green object that lacks a defined shape or size. In the computer world, however, blobs are a bit easier to define. The term "blob" actually stands for "Binary Large Object" and is used for storing information in databases.

Understanding the Blob

Thuật ngữ liên quan

  • Bloatware
  • Blockchain

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *