bps

Định nghĩa bps là gì?

bpsbps. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ bps - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Bits Per Second." Bps là một cách tiêu chuẩn để đo tốc độ truyền dữ liệu, chẳng hạn như kết nối mạng và tốc độ tải về Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the bps? - Definition

Stands for "Bits Per Second." Bps is a standard way to measure data transfer rates, such as network connection and Internet download speeds.

Understanding the bps

Thuật ngữ liên quan

  • Bounce
  • Breadcrumbs

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *