Burn

Định nghĩa Burn là gì?

BurnĐốt cháy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Burn - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Khi bạn "ghi một đĩa", bạn ghi dữ liệu trên đó. Nếu bạn đã tham gia một bài kiểm tra SAT, sự tương tự sẽ giống như thế này:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Burn? - Definition

When you "burn a disc," you write data on it. If you were taking an SAT test, the analogy would look something like this:

Understanding the Burn

Thuật ngữ liên quan

  • Bug
  • Bus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *