Byte

Định nghĩa Byte là gì?

Bytebyte. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Byte - một thuật ngữ thuộc nhóm Bits and Bytes - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một byte là một đơn vị đo lường dữ liệu có chứa tám bit, hoặc một loạt tám số không và những người thân. Một byte duy nhất có thể được sử dụng để đại diện cho 28 hoặc 256 giá trị khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Byte? - Definition

A byte is a data measurement unit that contains eight bits, or a series of eight zeros and ones. A single byte can be used to represent 28 or 256 different values.

Understanding the Byte

Thuật ngữ liên quan

  • Bus
  • Bytecode

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *